Aantoonbaar bekwaam

Er is een grote maatschappelijke behoefte om het begrip kwaliteit van zorg meer zichtbaar, tastbaar en meetbaar te maken. In de nieuwe kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal.

Leren en verbeteren

Zorgverleners en zorgorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om samen aan de verbetering van kwaliteit te werken. Niet vrijblijvend, maar als norm. Waarbij de cliënt als vertrekpunt wordt genomen.

Stappenplan Aantoonbaar bekwaam

Kwaliteit van zorg wordt niet bepaald door één persoon. Het is een dynamisch en levend proces van meerdere personen binnen de zorgorganisatie. Wij werken vanuit een integrale aanpak. Op basis van behoefte of fasering kiest een zorgorganisatie een opleidingsprogramma uit onderstaande stappen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De speciaal door KMBV ontwikkelde Aantoonbaar bekwaam scan helpt om de status van het scholingsbeleid te toetsen en kwalitatieve vervolgstappen te zetten. Deze Aantoonbaar bekwaam scan is uiteraard bij ons op te vragen.

1. Diagnose

Met de KMBV quickscan kwaliteitsborging wordt de huidige situatie van de zorgorganisatie geanalyseerd. Van daaruit kunnen gerichte acties opgezet worden om de kwaliteit te verbeteren. Wij zijn hierbij jouw strategische gesprekspartner met vernieuwende methodes en een passend plan van aanpak.

2. Vaardigheden

Zorgorganisaties kiezen vanuit behoefte en ervaring voor een passende training om bekwaam te worden en/of te blijven op het vlak van verpleegtechnische vaardigheden.

3. Opleiding tot trainer en toetser

Dé training voor (potentiele) interne trainers en/of toetsers. Deze doelgroep beoordeelt en bewaakt de bekwaamheid van collega’s. Ook ontwerpen wij externe toetscarrousels en collegiale visitaties zodat zorgorganisaties de kwaliteit kunnen verantwoorden.

4. Borgen kwaliteit

Kwaliteit borgen is geen moment opname, het vraagt continuïteit. Daarom organiseren wij de volgende trainingen/ bijeenkomsten:

  • Verdiepingsdagen trainen & toetsen (jaarlijks)
  • Verdiepingsmodules voor toetsers
  • Intervisie voor teams
  • Leernetwerk bijeenkomsten
  • Kennisdeling voor aandachtvelders

Meer weten of met ons in contact komen?

Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs. We staan je graag te woord en maken indien gewenst, geheel vrijblijvend, een voorstel op maat.