Opleiding tot trainer en toetser

Opleiding tot trainer en toetser

Startdatum 4 september 2023

De Opleiding tot trainer en toetser is een inhoudelijk stevige én praktische opleiding voor verpleegkundigen of verzorgenden die regelmatig collega’s trainen of gaan trainen in verpleegtechnische vaardigheden en/of toetsen en beoordelen om bekwaam te blijven.

Dit programma geeft deelnemers inzicht, kennis en concrete handvatten om het trainen en toetsen in de praktijk professioneel toe te passen. Daarnaast is er aandacht voor didactische vaardigheden, uniforme toetscesuur, organisatie toetsbeleid en trainen op de werkvloer. Essentiële theoretische kennis wordt gecombineerd met huiswerkopdrachten en de praktische toepassing in de eigen praktijk. Het resultaat is een vakbekwame en door KMBV gecertificeerde trainer en toetser. Het is ook mogelijk om de Opleiding tot toetser te volgen.

De opleiding bestaat uit 2,5 lesdagen met daarbij praktijkopdrachten in de eigen werkomgeving. Na 4 maanden vindt een online terugkomdagdeel plaats. De totale studiebelasting komt daarmee neer op 3 hele lesdagen.

4 september 2023
 

Modules Bekijk programma

  • Module 1 - Trainen
  • Module 2 - Toetsen
  • Module 3 - Proeve van bekwaamheid
  • Module 4 - Terugkomdagdeel

Doelgroep

Verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig collega’s (gaan) trainen, toetsen en beoordelen om bekwaam en bevoegd te blijven in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in de eigen zorgorganisatie.


Kosten

€ 1.460,- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing). Leden van V&VN krijgen 10% korting op de deelnemersprijs.

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?
Trainen en toesten in de zorg - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 1 - Trainen

Amersfoort: maandag 4 september 2023

Tijdens deze module komen alle facetten van goed vaardigheidsonderwijs en bedside teaching aan bod. Hoe zorg je voor een goede voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de training? Hoe voer je vaardigheidsonderwijs zo uit, dat de deelnemer optimaal leert? Hoe geef je feedback? De diverse fasen in het leerproces worden behandeld evenals de diverse fasen in en de opbouw van een vaardigheidstraining. Aansluitend is er aandacht voor trainen/ kennis delen in de praktijk. Ook het verzorgen van een instructie is onderdeel van deze dag. Na deze module volgt een praktijkopdracht.

Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 2 - Toetsen

Amersfoort: maandag 18 september 2023

In deze module wordt in gegaan op het toetsen en beoordelen van een toetssituatie. Wat is een kwalitatief goede toets en toetssituatie? Hoe beoordeel je? Wat zijn valkuilen voor beoordelaars en hoe voorkom je die? Deelnemers gaan onder andere aan de slag met de KMBV methode Voorbeeiding-Uitvoer-Uitslag. Tijdens deze module wordt er veel geoefend met passende casuïstiek. Na deze module volgt een praktijkopdracht.

Zorg opleidingen toetsen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 3 - Proeve van bekwaamheid

Amersfoort: maandag 9 oktober 2023 (ochtend of middag)

Tijdens deze halve dag tonen de deelnemers door middel van een simulatieopdracht aan dat ze het trainen en toetsen beheersen. Met name de interactie en de feedback door de docent en mede-deelnemers wordt als borging voor de toekomst gebruikt. Zo kan de deelnemer in de eigen praktijk direct goed aan de slag. De leergang sluit af met twee praktische opdrachten (één voor trainen en één voor toetsen) waarin de deelnemers hun vaardigheden laten zien en verantwoorden.

KMBV Beter zorg door ontwikkeling

Module 4 - Terugkomdagdeel

Online via Zoom: maandag 15 april 2024

De opleiding wordt afgesloten met een terugkomdagdeel. Dit dagdeel is bedoeld om deelnemers hun praktijkervaringen te laten delen met anderen en de docent. Deze terugkomdag vindt een paar maanden na de laatste lesdag online plaats. De deelnemer presenteert zijn/haar praktijkervaringen. De vragen en praktijksituaties die tussentijds zijn ervaren worden behandeld. Tevens wordt tijdens deze ochtend verder geoefend met specifieke probleemsituaties en gesprekstechnieken.

De leergang is ontwikkeld door de expert in Nederland op het gebied van Toetsen.

In 2021 hebben we de leergang compleet vernieuwd met nieuwe leervormen en onderwerpen.

Een jaarlijks update op je kennis en kunde is mogelijk via de landelijke KMBV Verdiepingsdag.

Ook online te volgen.

De gehele training is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

In totaal zijn er 17 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V te verkrijgen.

Bekijk alle ervaringen

“Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen.
De geboden handvatten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”

Greetje Molenaar, kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over het inschrijven voor de Leergang Trainen en Toetsen is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur zorgopleidingen Marlous Steemers. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marlous neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.