Opleiding tot trainer en toetser

Opleiding tot trainer en toetser

Er is een grote maatschappelijke behoefte om het begrip ‘kwaliteit van zorg’ meer zichtbaar, tastbaar en meetbaar te maken. In de nieuwe kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal.

Hoe bekwaam zijn de zorgverleners in het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen?

Diverse zorgorganisaties kiezen voor een eigen aantoonbaar bekwaam beleid en zetten eigen trainers en toetsers in. Om deze specialistische rol goed te vervullen is een passende training nodig. Om uniformiteit in werkwijze en toetsnormen te hanteren is onze leergang voor Trainen en Toetsen de meest ingezette training door zorgorganisaties. Voor het alleen beoordelen van vaardigheden kan de module Toetsen apart worden afgenomen.

Als enige opleider in Nederland worden er verdiepingsmodules voor de ervaren beoordelaars aangeboden. Elk jaar vindt er een landelijke verdiepingsdag voor trainers en toetsers plaats als leernetwerk voor deze doelgroep. Diverse zorgorganisaties organiseren onder onze regie interne leernetwerken en verdiepingsdagen. Ook het toetsen van de toetsers op hun eigen vaardigheden is mogelijk.

Bijzonderheden:

  • KMBV aantoonbaar bekwaam scan: methode om de huidige situatie in kaart te krijgen. Waar staat de zorgorganisatie nu?
  • Marktleider in Nederland op het gebied van opleiden interne toetsers
  • Praktijkopdrachten zorgen voor directe vertaalslag naar eigen werksituatie
  Nederlands

Trainingsduur

Alle organisatie ontwikkeltrajecten worden op maat gemaakt. De leergang Trainen en Toetsen duurt 2,5 dag, de leergang Toetsen 1,5 dag.


Doelgroep

Verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig collega’s (gaan) trainen, toetsen en beoordelen om bekwaam en bevoegd te blijven in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in de eigen zorgorganisatie.


Prijsopgave

Neem contact met ons op via bovenstaande 'Contact' button. We maken graag, geheel vrijblijvend, kosteloos een voorstel op maat.

“De incompany training Trainen en Toetsen heeft ons instructieteam veel gebracht.
Zonder KMBV hadden we onze doelen niet bereikt.”

Janine Swart, Adviseur Opleidingen Omring

Opleidingsinstituut KMBV ervaringen