U bevindt zich hier: Home » Hoe staat het met de deskundigheid in Kwaliteit en Veiligheid in jouw organisatie?

Hoe staat het met de deskundigheid in Kwaliteit en Veiligheid in jouw organisatie?

Geplaatst op 3 februari 2022

“De focus van kwaliteit is altijd de zorgvuldige en aandachtige afstemming op de hulpvraag van patiënten en cliënten. Het streven is er altijd op gericht om een ieder een flinke stap voorwaarts te helpen. De zorg wordt namelijk beter wanneer een ieder het beste van zichzelf inzet. De reflectieve vraag komt altijd terug: doen we iets omdat het hoort of omdat het helpt? Dit om te voorkomen dat tijd en energie wordt verspild aan dat wat niets bijdraagt. Tenslotte: Geen woorden maar daden. Directe toepassing van dat wat helpt in de praktijk. En vaak liever een praktijk van act – reflect dan het soms monomane plan-do-check-act met een vaak te lange doorlooptijd.” Aan het woord is Monica Haimé die in 1993 de Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen (OKF) heeft opgezet. Dit gebeurde destijds op verzoek van het Ministerie van VWS, die constateerde dat kennis en instrumentarium op het vlak van kwaliteit en veiligheid hard nodig waren in de zorg. Het stoffige “functionaris” is inmiddels uit de titel van de opleiding verdwenen en vervangen door flow, fascinatie, feed forward en futurum. Futurum is een redelijk onbekend begrip dat verwijst naar de Onvoltooid Toekomende Tijd. Het geeft als het ware de toon aan voor organisaties om dát wat zij strategisch beloven dagelijks waar te maken. En één van de lastige maar tegelijk meest eenvoudige manieren om dat te doen is het zorgen voor alignement van focus en kwaliteitsactiviteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau: van raad van toezicht naar raad van bestuur, naar leidinggevenden, naar de medewerkers op operationeel niveau en terug!

Het thema “Verdraaide Organisaties” vormt de start van de opleiding en met bijdragen vanuit de Inspectie, vanuit best practices en aansprekende docenten wordt de inhoud verzorgd.

Op deze manier dragen KMBV en de OKF samen bij aan kennis en inzichten die zijn gebalanceerd en uitgelijnd. Dit zodat men op alle niveaus van de organisatie dezelfde taal spreekt, over dezelfde kennis en inzichten beschikt waardoor de dialoog, het maken van keuzes en het aanbrengen van focus worden gefaciliteerd.

Het kwaliteitsbeleid staat en valt met gedegen kennis van zaken, met een gevarieerd handelingsrepertoire en met deskundige mensen die de mogelijkheden opzoeken om medewerkers te faciliteren en te begeleiden zodat zij patiënten en cliënten op vakkundige en liefdevolle wijze kunnen helpen en daardoor zelf geïnspireerd kunnen blijven werken, vooral dan wanneer het systeem onder druk staat.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over de Opleiding Kwaliteit? Meld je dan aan voor een vrijblijvend intakegesprek met kerndocente Monica Haimé of bekijk onze opleidingspagina Opleiding Kwaliteit (OKF).