Opleiding Kwaliteit (OKF) - Nieuw: regie KMBV

De brede onafhankelijke kwaliteitsopleiding voor de zorg

Opleiding Kwaliteit (OKF) - Nieuw: regie KMBV

Startdatum 7 april 2022

Al sinds 1993 gaat ieder jaar een nieuwe leergang van de Opleiding Kwaliteit (OKF) van start met als succesvol resultaat elke deelnemer een flinke stap voorwaarts te bieden. Het vak van kwaliteitszorg is breed en voortdurend in beweging. De OKF voorziet met het opleidingsaanbod in de behoefte aan een actuele leer- en ervaringscontext van bevlogen professionals in de zorg met een takenpakket waarin kwaliteit een grote rol speelt.

Einddoelen

 • Je bezit actuele kennis en vaardigheden om in jouw organisatie processen te stroomlijnen of te herontwerpen en kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden, te implementeren en te evalueren.
 • Je bent in staat om voor jouw organisatie gestructureerd het kwaliteitsmanagement te (helpen) ontwikkelen en implementeren.
 • Je bent in staat de principes van kwaliteitsmanagement over te dragen aan andere medewerkers van jouw organisatie, op jouw eigen niveau en met jouw eigen specifieke verantwoordelijkheden.

Opleidingsprogramma

De rode draad in de opleiding is gestalte geven aan een gestructureerde aanpak van integraal kwaliteitsmanagement. De OKF maakt gebruik van uiteenlopende didactische werkvormen, waaronder interactieve presentaties, colleges, groepsopdrachten, discussies, dialogen en onderwijsleergesprekken. De OKF Leergang is ook gericht op integratie van de opgedane kennis en de toepassing daarvan in de praktijk. Met het oog hierop worden passende intervisie- en coachingsbijeenkomsten georganiseerd. Na het eerste blok van de opleiding wordt in elk volgend blok gemiddeld drie uur gewerkt aan onderlinge intervisie of coaching. Daarnaast ontvangt elke deelnemer persoonlijke coaching.

Omvang en studiebelasting

De OKF Leergang omvat in totaal veertien dagen die over ongeveer een jaar zijn verspreid: de opleiding is opgebouwd uit 5 blokken van twee aaneengesloten dagen, vier e-learning modules die elk een halve dag vergen, een slotmanifestatie en een terugkomdag(deel). Tussen de 5 lesblokken door zijn er e-learning modules en huiswerkopdrachten, die nemen ongeveer acht uren in beslag. Bij de huiswerkopdrachten valt het werken aan kwaliteit in de eigen zorgorganisatie en het leren samen.

7 april 2022
 

Modules Bekijk programma

 • Blok 1: Het vak, het project en het eigen handelen
 • Blok 2: Kwaliteitsmanagement & verandermanagement
 • Blok 3: Ambiëren, certificeren en verantwoorden
 • Blok 4: Innoveren, hospitality & service
 • Blok 5: Patiëntgerichtheid en persoonsgerichte zorg
 • Slotmanifestatie & Terugkomdag

Doelgroep

Verpleegkundigen, leidinggevenden, beleidsadviseurs, kwaliteitsmedewerkers en andere professionals die op diverse niveaus in de zorg werken aan zorg die ertoe doet en van waarde is voor alle betrokkenen en belanghebbenden.


Kosten

€ 6.750,- (exclusief accommodatiekosten à € 1.650,-, inclusief materiaalkosten, btw is niet van toepassing)

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?

Blok 1: Het vak, het project en het eigen handelen

Centraal in Nederland: donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022

We gaan tijdens blok 1 in op leerscholen van kwaliteitszorg, van control tot waarde gedreven kwaliteit.

Blok 2: Kwaliteitsmanagement & verandermanagement

Centraal in Nederland: donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022

Tijdens dit blok gaat het over Kwaliteitsmanagement & verandermanagement. Zorg die deugt en deugd doet.

Blok 3: Ambiëren, certificeren en verantwoorden

Centraal in Nederland: donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2022

In blok 3 wordt ingegaan op ambiëren, certificeren en verantwoorden. De dynamiek rond transparantie over de kwaliteit van werken is daarbij een belangrijk onderwerp.

Blok 4: Innoveren, hospitality & service

Centraal in Nederland: donderdag 8 en vrijdag 9 september 2022

Innoveren, hospitality en service zijn de onderwerpen van deze twee dagen. Actuele concepten als Positieve Gezondheid, Lean, Planetree, Zelforganisatie en (Ont)Regel de Zorg komen langs.

Blok 5: Patiëntgerichtheid en persoonsgerichte zorg

Centraal in Nederland: donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022

Tijdens het laatste blok gaat het over patiëntgerichtheid en persoonsgerichte zorg. De eigen regie van patiënten en zelfzorg komt tevens aan bod.

Slotmanifestatie & Terugkomdag

Centraal in Nederland: donderdag 1 december 2022 & donderdag 8 juni 2023

Op 1 december 2022 vindt de feestelijke slotmanifestatie plaats.

Na een half jaar komt de groep weer bijeen voor de terugkomdag. Deze vindt plaats op donderdag 8 juni 2023.

Gastdocenten

Tijdens de OKF Leergang komen onder andere de volgende gastdocenten langs:

 • Wouter Hart en/of Marius Buiting, Verdraaide Organisaties
 • Pepijn Jansen, jurist en adviseur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • An Kramer, Olifantenpaadjes en de Organisatie Activist
 • Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder JP van den Bent stichting
 • Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek (UvH)
 • Rob de Graaf, Lean six sigma en continue verbeteren Fl*w Organisaties

Kerndocent

Drs. Monica Haimé is afgestudeerd in de Organisatiepsychologie en Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft Organisatiekunde en Bestuurskunde bij de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde voltooid. Zij is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering in de zorg. Zij is kerndocente van de Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen en staat bekend om haar laagdrempelige manier van werken met groepen zoals medische staven, raden van bestuur, raden van toezicht en managementteams.

“Regelmatig geven kwaliteitsmedewerkers aan dat zij bepaalde verbeteringen niet durven voor te stellen. Zij vrezen dat de werkvloer het te druk heeft, de leiding de verbeteringen onvoldoende ondersteunt, er te weinig geld is of er weerstand bestaat tegen veranderingen, hoe patiëntvriendelijk die ook moge zijn. Mijn advies is dan: wees nooit bang om problemen te krijgen die je al hebt. Vaak houden mensen zich in om zichzelf kenbaar te maken, omdat zij bang zijn tegenwerking te ondervinden of gebrek aan bijval. Gandhi zei echter terecht: there is nothing enlightening about shrinking. Krimpen en je inhouden, daar wordt de wereld niet mooier van. En de zorg niet beter.”

De opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

Bekijk alle ervaringen

“Dankzij de Opleiding Kwaliteit (OKF) is een nieuwe wereld voor me opengegaan. Zowel in netwerk en inzicht, maar ook om zaken vanuit diverse kanten te belichten waardoor kwaliteitsdenken wordt versneld”

Daphne Arkesteijn, Oud OKF-er, kwaliteitsverpleegkundige Omring

 

Klik hier voor een aantal interviews met oud-deelnemers

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over het inschrijven is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur zorgopleidingen Marlous Steemers. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marlous neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bekijk ook onze andere open opleidingen

 • Opleiding tot trainer en toetser

 • Opleiding tot toetser

 • Hercertificering zorg

 • Basisleergang hoogcomplexe vaardigheden

 • Vaardigheidstraining voor verzorgenden IG en verpleegkundigen

 • Training zorg-verantwoordelijken Wzd

 • Leergang Wijkverpleegkundig Meesterschap

  Post-hbo Plus