Opleiding Kwaliteit, Innovatie en Samenwerking (KIS)

De brede onafhankelijke kwaliteitsopleiding voor de zorg

Opleiding Kwaliteit, Innovatie en Samenwerking (KIS)

Startdatum 3 oktober 2024

De opleiding ‘Samen Kwaliteit Innoveren’, voorheen bekend als OKF, gaat al sinds 1993 ieder jaar van start om zorgprofessionals te voorzien van de nodige kennis en tools om een proactieve rol te spelen in het verbeteren van kwaliteit binnen hun organisaties. Het vak van Kwaliteit is breed en voortdurend in beweging. Deze opleiding is ideaal voor zorgprofessionals die zich niet alleen willen onderscheiden in hun huidige functie, maar vooral ook een leidende rol willen spelen in het vormgeven van kwaliteit. Of je nu een kwaliteitsmanager, verpleegkundige of een ander type zorgprofessional bent, de opleiding biedt je de mogelijkheid om jouw vakmanschap te verdiepen en verbreden, jouw netwerk uit te breiden en actief bij te dragen aan een cultuur van continue verbetering in jouw organisatie.

Inhoudelijke verdieping, praktische toepasbaarheid en directe impact
Bij ‘KIS’ draait het naast inhoudelijke verdieping om praktische toepasbaarheid en directe impact. Deelnemers worden ondersteund door een team van ervaren gastdocenten en facilitators die zelf actief zijn in de zorg. We stimuleren deelnemers om best practices en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen zijn niet alleen theoretisch goed onderbouwd, maar vooral praktisch uitvoerbaar. Speciale aandacht gaat uit naar hoe technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, ingezet kunnen worden om zo zorg te verbeteren.

Gezamenlijk inspanning
Innoveren is daarbij een gezamenlijke inspanning die ook wat van jouw persoonlijke expertise vraagt. Het vraagt om nauwe samenwerking met diverse belanghebbenden binnen de organisatie. Onze opleiding benadrukt het belang van participerende samenwerking en moedigt deelnemers aan om hun eigen professionele vaardigheden als instrument in te zetten voor het bevorderen van kwaliteit.

Einddoelen

 • Je verwerft actuele kennis van kwaliteitsmanagement en ontwikkelt geavanceerde interventies en adviesvaardigheden, waardoor je kwaliteitsinitiatieven binnen jouw instelling naar een hoger niveau tilt.
 • Je bent in staat om voor jouw organisatie gestructureerd het kwaliteitsmanagement strategieën te (helpen) ontwikkelen en implementeren.
 • Je leert hoe je de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, kunt integreren in kwaliteitsprocessen om efficiëntie en patiëntenzorg binnen jouw organisatie te verbeteren.
 • Je wordt een katalysator voor kwaliteitsverbetering door de principes van kwaliteitsmanagement effectief over te dragen aan collega’s op verschillende niveaus binnen jouw organisatie, gebruikmakend van jouw unieke vaardigheden en verantwoordelijkheden.
 • Je ontwikkelt vaardigheden om effectief samen te werken met diverse teams en disciplines, waardoor je een brug slaat tussen verschillende afdelingen en de kwaliteitscultuur binnen de gehele organisatie versterkt.

Opleidingsprogramma

De kern van de opleiding KIS is de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur die persoonsgerichte zorg centraal stelt en tegelijkertijd het innovatievermogen binnen organisaties vergroot. Dit programma onderscheidt zich door een diversiteit aan didactische werkvormen, waaronder interactieve presentaties, expertcolleges, groepsopdrachten, en gestructureerde dialogen en structurele begeleiding in het leerproces. Elk onderdeel is ontworpen om deelnemers niet alleen kennis te laten vergaren, maar ook om deze actief op zoekt te gaan naar het toepassingsniveau in hun dagelijkse praktijk en het eigen professionele handelen daarbinnen.

De leergang benadrukt de integratie van verworven kennis en praktische toepassing daarvan. Speciaal hiervoor zijn er zorgvuldig samengestelde bijeenkomsten en een unieke kwaliteitsinnovatietour die een brug slaan tussen theorie en praktijk. Vanaf het eerste blok ligt er een sterke nadruk op leren van en met elkaar, en het delen van jouw professionele kleur, om zowel een optimaal leerklimaat alsook individuele leerdoelen te realiseren. Dit helpt deelnemers om voorop te lopen in de zorgsector en om duurzame veranderingen te implementeren die zowel de patiëntenzorg als het werkklimaat ten goede komen.

Omvang en studiebelasting

KIS omvat in totaal veertien dagen die over ongeveer een jaar zijn verspreid. De opleiding is opgebouwd uit:

 • 5 blokken van twee aaneengesloten dagen;
 • e-learning modules en huiswerkopdrachten (ca. 8 uur);
 • coaching;
 • een slotmanifestatie;
 • een terugkomdag(deel).

Bij de huiswerkopdrachten valt het werken aan kwaliteit in de eigen zorgorganisatie en het leren samen.

Een persoonlijke intake maakt  onderdeel uit van de aanmelding.

3 oktober 2024
 

Modules Bekijk programma

 • Blok 1: Kwaliteit, het vak, de eigen talenten en de persoonlijke inzet
 • Blok 2: Site Visit: Cliëntgerichtheid & persoonsgerichte zorg, eigen regie en zelfzorg
 • Blok 3: Ambiëren, certificeren en verantwoorden
 • Blok 4: Innovatietour: Innoveren, hospitality & service
 • Blok 5: Het verschil maken in de toekomst
 • Slotmanifestatie & Terugkomdag

Doelgroep

Kwaliteitsmanagers, verpleegkundigen, beleidsmakers en andere zorgverleners die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van patiëntenzorg en het bevorderen van een cultuur van continue kwaliteitsverbetering. De opleiding richt zich op degenen die hun vaardigheden willen verdiepen in praktische en strategische aspecten van kwaliteitszorg, en die een leidende rol willen spelen in het vormgeven van de toekomst van de zorg.


Kosten

€ 6.969,- (exclusief accommodatiekosten à € 1.982,-, inclusief materiaalkosten, btw is niet van toepassing).

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?
Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Blok 1: Kwaliteit, het vak, de eigen talenten en de persoonlijke inzet

Centraal in Nederland: donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024

Dit eerste blok legt de fundamenten van kwaliteitsmanagement en laat de deelnemers kennis maken met  de kernprincipes en methodieken in het veld. We verkennen hoe je jouw unieke talenten en professionele passies kunt inzetten om een persoonlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteitscultuur binnen je organisatie. Jij krijgt een  een diepgaand inzicht in wat kwaliteit in de zorg werkelijk betekent en hoe met jouw persoonlijke inzet en professionele vaardigheden.

 

Blok 2: Site Visit: Cliëntgerichtheid & persoonsgerichte zorg, eigen regie en zelfzorg

Deventer: donderdag 7 en vrijdag 8 november 2024

In dit blok bezoeken we een toonaangevende zorginstelling waar cliëntgerichtheid en persoonsgerichte zorg praktisch wordt toegepast. Je zult zien hoe zelfregie en zelfzorg worden geïntegreerd in de dagelijkse zorgpraktijk, wat essentieel is voor het versterken van de autonomie van patiënten/cliënten. De site visit biedt een  praktische voorbeeld voor verdieping van kennis over persoonsgerichte zorg. Ook stimuleert het de dialoog  over de toepassing van deze  principes in de eigen werkomgeving.

Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Blok 3: Ambiëren, certificeren en verantwoorden

Centraal in Nederland: donderdag 12 en vrijdag 13 december 2024

In dit blok richten we ons op het verhogen van ambities binnen kwaliteitsmanagement, de processen van certificering en de kunst van het verantwoorden over Kwaliteit. Deelnemers leren hoe ze de medewerkers kunnen ondersteunen om doelstellingen te  stellen die niet alleen ambitieus zijn, maar ook haalbaar en meetbaar zijn. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in de zin en onzin van bestaande verantwoordingseisen. Begrippen als ontregelde zorg, blijk geven van vertrouwen en zinvolle verantwoording komen aan de orde.  Deelnemers leren welke vormen van verantwoording afleggen motiverend en welke demotiverend werken.  

Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Blok 4: Innovatietour: Innoveren, hospitality & service

Tour door Nederland: donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2025

Tijdens de innovatietour bezoeken we verschillende locaties die uitblinken in innovatie, gastvrijheid en service in de zorg. Deze hands-on ervaring toont hoe vernieuwende ideeën in praktijk gebracht kunnen worden en hoe deze het welzijn van cliënten en de werktevredenheid van personeel kunnen verbeteren. Dit blok moedigt je aan om buiten traditionele kaders te denken en frisse, creatieve oplossingen te brengen naar je eigen praktijk.

Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Blok 5: Het verschil maken in de toekomst

Centraal in Nederland: donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2025

Het laatste blok van de opleiding richt zich op de toekomst van kwaliteitszorg. Naast het verkennen van de impact van technologische ontwikkelingen op kwaliteitszorg bespreken we hoe je als zorgprofessional een voortrekkersrol kunt spelen in deze dynamische sector. De focus ligt op het implementeren van geleerde vaardigheden en kennis om werkelijk een verschil te maken in de kwaliteit van zorg, zowel nu als in de toekomst.

Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Slotmanifestatie & Terugkomdag

Centraal in Nederland: donderdag 8 mei 2025 & donderdag 11 september 2025

Op 8 mei 2025 vindt de feestelijke slotmanifestatie plaats.
Na een half jaar komt de groep opnieuw bijeen voor de terugkomdag. Deze vindt plaats op donderdag 11 september 2025.

De feestelijke slotmanifestatie markeert het officiële einde van de opleiding met een viering van de bereikte resultaten. De deelnemers presenteren posters waarop zij weergeven hoe zij gedurende de opleiding het geleerde hebben vertaald naar de praktijk van hun eigen handelen. Daarbij is het gebruikelijk om de betrokkenen uit de eigen organisatie uit te nodigen.

De terugkomdag, een half jaar later, biedt een unieke gelegenheid om terug te komen op de leerervaringen, voortgang te evalueren en verder te bouwen op de ontwikkelde professionele netwerken en samenwerkingen.

Gastdocenten

Tijdens de KIS Leergang komen onder andere de volgende gastdocenten langs:

 • Frank Pieters, Verdraaide Organisaties
 • Pepijn Jansen, jurist en adviseur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Annemarie Weggelaar, Bijzonder Hoogleraar Innovatie en Transformatie van de zorg Universiteit van Tilburg

Oprichter van de leergang, programmamanager en docent Monica Haimé

Ontmoet Monica Haimé, de drijvende kracht achter onze leergang. Met een achtergrond in Organisatiepsychologie en Sociale Psychologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, en een afgeronde opleiding in Organisatiekunde en Bestuurskunde aan de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde, brengt Monica een schat aan ervaring met zich mee. Haar specialisaties omvatten kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering in de zorgsector.

Monica staat bekend om haar toegankelijke benadering bij het werken met diverse groepen, zoals medische staven, raden van bestuur, raden van toezicht en managementteams. Bovendien heeft ze ruime ervaring als toezichthouder in de zorgsector, zowel in de Cure als in de Care.

Moderator Monica Grasveld-van Berckel

Monica Grasveld-van Berckel, MHSC, heeft jarenlange ervaring als adviseur en procesbegeleider in de zorg. Visies, fusies en ruzies, kwaliteitsvraagstukken, innovatie, transmurale samenwerking en coaching van zorgprofessionals maakten deel uit van haar opdrachtenportefeuille. Met haar achtergrond als verpleegkundige heeft ze een pragmatische inslag bij haar manier van werken en vindt ze makkelijk aansluiting bij zorgprofessionals. De studie gezondheidswetenschappen gaf haar inzicht in management- en beleidsvraagstukken. Van deze combinatie heeft zij nog iedere dag plezier. Monica vindt, met vele anderen, dat kwaliteitszorg, waarvan ze aan de wieg heeft gestaan in Nederland, te complex en tijdrovend is geworden met teveel nadruk op het systeem en vinken. De zorg is een complex verweven systeem geworden van verschillende belangen en meer gericht op efficiency ten koste van patiënt/ cliëntgerichtheid en veiligheid. Het adagium voor deze tijd is wat haar betreft vereenvoudigen en terug naar de essentie waar zorg voor bedoeld is. Een belangrijke sleutel ligt wat Monica betreft bij de uitvoerende teams: zorgprofessionals, hun ondersteuners en patiënten/cliënten/naasten. Hun ervaringen van iedere dag bevatten een schat aan oplossingen. Het vraagt van management en kwaliteitsadviseurs een luisterende en ondersteunende houding: leidt zorgverleners minder af met wat moet en schep ruimte voor wat er echt toe doet! Een mooie opdracht voor kwaliteitsadviseurs om met visie en lef aan deze veranderingsopgave bij te dragen.

De opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

Opleidingsinstituut_KMBV_Opleiding_Kwaliteit(OKF)

Daphne Arkesteijn

Kwaliteitsverpleegkundige Omring.

“Dankzij de Opleiding Kwaliteit (OKF) is een nieuwe wereld voor me opengegaan. Zowel in netwerk en inzicht, maar ook om zaken vanuit diverse kanten te belichten waardoor kwaliteitsdenken wordt versneld” 

Astrid van den Brink

Adviseur Kwaliteit en Innovatie, Zinzia Groep

“Niet statisch kijken maar met verdieping en verankering om mijn rol als adviseur beter vorm te geven.”

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Via onderstaande button kan je aanmelden voor de Opleiding Kwaliteit, Innovatie en Samenwerking (KIS).

Aanmelden

“Dankzij de Opleiding Kwaliteit (OKF) is een nieuwe wereld voor me opengegaan.
Zowel in netwerk en inzicht, maar ook om zaken vanuit diverse kanten te belichten waardoor kwaliteitsdenken wordt versneld” 

Daphne Arkesteijn, Oud OKF-er, kwaliteitsverpleegkundige Omring.

Klik hier voor meer ervaringen.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze zorgadviseurs. Zij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoorden graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.