U bevindt zich hier: Home » ‘Co-creatie, ieder vanuit zijn eigen expertise’

‘Co-creatie, ieder vanuit zijn eigen expertise’

Geplaatst op 15 oktober 2019

Er werken ongeveer 4000 mensen bij Thebe, organisatie voor wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding, dagbesteding en woonzorgcentra in de regio West- en Midden-Brabant. Zij leerden terug te gaan naar het werken volgens De Bedoeling. Nancy de Crom werkte als Projectleider Ontwikkelingsprogramma’s intensief samen met Opleidingsinstituut KMBV/Avicenna in dit driejarige incompany leertraject.

‘Tijdens de laatste lesdag maakten deelnemers een plan van aanpak voor hun eigen locatie. Maar als zes lesgroepen per jaar op één locatie het programma afsluiten, bleek dit niet haalbaar. In de projectgroep (waar ook KMBV/Avicenna deel van uitmaakte) bespraken we dan hoe we het lesprogramma hierop konden aanpassen. Dat was één van de vele terugkoppelingen vanuit de organisatie naar KMBV/Avicenna die het programma door samenwerking beter maakten. Deze intensieve co-creatie tussen Thebe en KMBV/Avicenna maakte het mogelijk om signalen van de werkvloer over de beleving van het ontwikkelprogramma in te zetten bij het continu verbeteren van de lesdagen’, vertelt Thebe-projectleider Nancy de Crom

Nancy was drie jaar lang de schakel tussen Thebe en de programmamanagers van KMBV/Avicenna. ‘Soms ging het om heel praktische en organisatorische zaken. Maar vaak ook om de inhoud van het ontwikkelprogramma, zoals welke trainers of gastdocenten sluiten het beste aan bij de deelnemers of welk lesmateriaal gaan we gebruiken. Altijd in overleg met onze interne projectgroepen’, vertelt ze over de manier waarop Thebe en KMBV/Avicenna, ieder vanuit zijn eigen expertise, invulling gaven aan co-creatie bij dit langdurige en veelomvattende programma waarin uiteindelijk alle 4000 medewerkers van Thebe zijn meegenomen.

Ze was vanuit Thebe medeverantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en evaluatie van de leergangen die zijn ingezet om werken vanuit De Bedoeling tot stand te brengen. ‘Maar’, benadrukt ze, ‘het ontwikkelprogramma is onderdeel van een veel grotere transitie naar een meer waardegedreven organisatie. Daar paste onder andere een nieuw besturingsmodel bij. Thebe is bovendien gaan werken met zelfstandige teams. Alles om de cliënt centraal te zetten. Daar hoorde óók het ontwikkelen van andere competenties, houding en gedrag van medewerkers bij, net als een meer coachende en faciliterende leiderschapsstijl.’

Thebe wilde dus terug naar De Bedoeling. Maar wat betekent dat? Nancy: ‘Terug naar de bedoeling betekent terug naar de cliënt. Wie heb ik voor me? Wat is voor hem/haar belangrijk? En wat moet ik dan doen? Want we zorgen niet langer vóór onze cliënten, in de zin dat we hun leven als het ware overnemen, zoals wanneer mensen vroeger in een verzorgingshuis gingen wonen. Liever werken we in menslievende zorg samen met cliënten en hun naasten, zodat zij zo lang mogelijk zelf de regie houden en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dat vraagt om luisteren, reflecteren, probleemoplossend (flexibel) werken en samenwerken. Individueel maatwerk dus.’

Dit vereist eveneens een veilige leercultuur waarin mensen de ruimte krijgen om hun nieuwe gedrag en vaardigheden te oefenen, waar de dialoog wordt aangegaan, feedback gevraagd wordt, waar naar elkaar geluisterd wordt, waarin medewerkers gecoacht worden en fouten mogen maken. Nancy: ‘Die cultuur is belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat werken volgens De Bedoeling geborgd blijft, ook voor de toekomst.’

Een belangrijke voorwaarde bij gedragsverandering is dat iedereen begrijpt hoe het eigen gedrag tot stand komt en daarop kan toezien. Mede daarom zetten Thebe en KMBV/Avicenna de DISC-talentanalyse voor alle Thebe-medewerkers in. Deze methode resulteert in profielen op basis van de kleuren rood, geel, groen en blauw die op hun beurt voor gedragsvoorkeuren staan. ‘Dit creëert een eenduidige taal en het zorgt voor begrip over en weer in een teamsamenwerking. En dat is erg behulpzaam geweest voor de persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling bij Thebe’, vertelt Nancy.

Terugkijkend, nu het programma na drie jaar afgerond wordt, zegt de Thebe-projectleider: ‘Het is een succesvol ontwikkelingsprogramma gebleken dat heeft opgeleverd wat we ermee beoogden, namelijk een organisatiebrede gedragsverandering.’ En over de samenwerking met KMBV/Avicenna zegt ze: ‘We hadden korte lijnen naar elkaar. We zijn steeds goed aanspreekbaar geweest, ieder vanuit onze eigen expertise. Zij brachten hun opleidingskennis en ervaring mee en wij konden die aanvullen vanuit de dynamiek van onze organisatie. Het was een prettige samenwerking.’

Lees ook:
Bestuurder realiseert omslag in denken en handelen – Marijke Megens, lid raad van bestuur Thebe