Casus Thebe: ontwikkeltraject ‘De Bedoeling’ in co-creatie

» Inloggen op onze online leeromgeving

Hoe krijgen we 4000 Thebe-medewerkers zover dat iedereen kan werken volgens De Bedoeling?Logo-Thebe

Dat was vijf jaar geleden de vraag waar het allemaal mee begon. Samen met Thebe ontwikkelden Opleidingsinstituut KMBV  en Avicenna Academie voor Leiderschap vervolgens zes intensieve trainings- en ontwikkelingsprogramma’s. Dit traject is recent succesvol afgerond. Lees hier:

 1. Wat is werken volgens De Bedoeling?
 2. Hoe co-creatie leidt tot een succesvol ontwikkelingsprogramma;
 3. Wat zo’n traject betekent voor leiderschap in de organisatie;
 4. Hoe een lerende organisatie ontstaat;
 5. En wat er nodig is om medewerkers te inspireren tot verandering.

1. Wat is werken volgens De Bedoeling bij Thebe?
In de overkoepelende visie van het bestuur is kwaliteit van leven van de cliënten van Thebe een belangrijker leidraad voor het handelen dan het vanzelfsprekend volgen van protocollen en voorschriften, hoe waardevol dergelijke richtlijnen op zichzelf óók zijn. Dit uitgangspunt vraagt per definitie om zelfstandig gedrag, niet alleen op de werkvloer maar in de hele organisatie, ook bij de ondersteunende diensten. Iedereen bij Thebe heeft geleerd aandacht en respect te tonen voor elk individu met ieders eigen achtergrond, capaciteiten en wensen. Werken volgens De Bedoeling vergt een cultuurverandering. Overigens vraagt deze manier van werken ook om nieuwe en andere vaardigheden in de uitoefening van het eigen vak. Daarom is het ontwikkelen en aanleren van nieuwe vakkennis tevens een nadrukkelijk onderdeel van het werken volgens De Bedoeling.

 

2. Hoe leidde co-creatie tot een succesvol ontwikkelingsprogramma?
In zorgvuldige co-creatie met sleutelfunctionarissen van Thebe ontwikkelden specialisten van KMBV zes onderscheidende leerlijnen, voor behandelaren, verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunende diensten. Deze aanpak garandeerde dat de inhoud van het leerprogramma voortdurend aansloot op de dynamiek in de organisatie. Vanuit een jarenlang opgebouwde expertise voerde KMBV/Avicenna de regie over het ontwikkelprogramma. In de uitvoering van het programma was er daarbij in het begin zelfs wekelijks contact tussen de stuurgroep en kerndocenten, om steeds de aansluiting op de organisatievraag te borgen. Later kon deze frequentie afnemen, totdat er aanleiding was om het programma te finetunen, zoals bij Thebe enkele keren is gebeurd in de periode van vijf jaar.Deze vorm van co-creatie en regievoering is uniek en onderscheidend voor de manier waarop KMBV/Avicenna werkt met incompany trajecten.
Elke leerlijn bij Thebe kende twee gemeenschappelijke kenmerken, namelijk het trainen van vaardigheden en aandacht voor teamontwikkeling. Na een aanvankelijk gescheiden traject koos het Thebe-bestuur voor een integrale benadering van intramurale en extramurale zorgverlening.

 

3. Wat betekent dit incompany leertraject voor leiderschap in de organisatie?
De overkoepelende visie van het bestuur op werken volgens De Bedoeling leidde tot een nieuwe leiderschapsstijl en een ander besturingsmodel met zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor zelfsturende teams, overigens steeds ondersteund door teamcoaches en leidinggevenden. Het betekende bijvoorbeeld dat er een managementlaag tussenuit ging, waardoor een plattere organisatie ontstond met een raad van bestuur die nu veel makkelijker dan in het verleden aanspreekbaar en toegankelijk is. Dit past in het gedachtengoed van werken volgens De Bedoeling. Werken vanuit respect en aandacht voor de cliënt en zijn naasten kan immers niet zonder respect en aandacht te tonen voor de medewerkers van Thebe. Daarbij maakten de bestuurders telkens opnieuw duidelijk dat werken volgens De Bedoeling werkelijk menens was, bijvoorbeeld door bij de start van elke leergroep aanwezig te zijn en een korte inspiratiesessie te houden.

 

4. Hoe ontstaat een lerende organisatie?
Een belangrijke succesfactor bij een ontwikkelings- en verandertraject als dit, is dat de veranderingen aansluiten bij de belevingswereld van de medewerkers. Alleen dan kan het nieuwe aangeleerde gedrag blijvend zijn. Daarom is co-creatie met een betrokken stuurgroep en de voortdurende afstemming met de dynamiek in de organisatie zo belangrijk gebleken.
Continuïteit vanuit het team van kerndocenten is eveneens cruciaal, iets dat KMBV/Avicenna als geen ander weet en dus ook nadrukkelijk heeft bewaakt. Vrijwel alle tien tot vijftien kerndocenten zijn gedurende het hele traject aangehaakt gebleven. Dat geldt ook voor de programmamanager vanuit KMBV/Avicenna, net als voor de belangrijkste sleutelfiguren binnen Thebe.
Nu het traject is afgerond en zo’n 4000 mensen zijn opgeleid, is het zaak dat de cultuurverandering blijvend is. Teamcoaches en leidinggevenden hebben daarin een belangrijke rol gekregen. Acht teamcoaches zijn bijvoorbeeld opgeleid tot gecertificeerd trainer in talentanalyses volgens het DISC-model. Een groep van twaalf (Thebe 12) is opgeleid om een lichte versie van het ontwikkelingsprogramma aan te bieden aan zo’n 300 medewerkers die minder dan tien uur in de organisatie werken. Er is bovendien een inwerkprogramma tot stand gebracht met veel aandacht voor het gedachtengoed van werken volgens De Bedoeling.

KMBV/Avicenna weet uit ervaringen met andere incompany trajecten dat bij cultuurveranderingen de wet van de meerderheid geldt, oftewel als het omslagpunt is bereikt, ontstaat een vliegwiel die min of meer uit zichzelf in beweging blijft. Cruciaal is daarbij dat bestuurders en het management constant aandacht blijven houden voor het bereikte resultaat. Anders kan het alsnog vervagen.

 

5. Wat is er nodig om medewerkers te inspireren tot verandering?
Mensen halen inspiratie uit hun werk als ze een verbinding ervaren tussen hun persoonlijkheid en hun vak. Dat geldt op elk niveau, van raad van bestuur tot facilitair medewerker en van dokter tot verpleegkundig assistent. Als het vak verandert vanuit een nieuwe visie op zorgverlening (De Bedoeling), moet de aansluiting met de persoonlijkheid van de medewerker intact blijven. Ook dat geldt op alle niveaus. Daarom zijn bij Thebe dus niet alleen de zorgprofessionals maar ook alle ondersteunende diensten opgeleid in het KMBV/Avicenna programma.
Iedereen kreeg een grondige talentanalyse volgens het kleurenmodel van DISC. Ook nieuwe medewerkers krijgen dit aangeboden. Het is een laagdrempelige manier om mensen op een veilige manier naar zichzelf te laten kijken. De uitkomst is vaak een bron van herkenning en wordt individueel besproken met nadrukkelijk aandacht voor de vragen ‘wat wil je?’ en ‘wat kan je?’ Dit kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat iemand een andere rol krijgt in een team of van team verandert, zodat hij of zij beter tot zijn recht kan komen en dus geïnspireerd blijft.
Inspiratie ontstaat ook als medewerkers de kans krijgen om collega’s van andere afdelingen of locaties beter te leren kennen. Daarom waren alle leergroepen in dit KMBV/Avicenna ontwikkelingsprogramma gemixt samengesteld. Zo ontstaat vanzelf een bredere visie op de organisatie en het gevoel dat ‘wij’ het ‘samen’ moeten doen.Het ervaren van meer autonomie in het werk is een belangrijke, inspirerende factor. Mede daarom past het ontwikkelen van zelfsturende teams binnen het werken volgens De Bedoeling. Een deel van het ontwikkelingsprogramma was uitdrukkelijk gericht op het versterken van het zelforganiserende vermogen van teams. Daarbij blijven teamcoaches en leidinggevende overigens een eigen rol houden, waarin zij eveneens zijn getraind.

Meer lezen:
Bestuurder realiseert omslag in denken en handelen – Marijke Megens, lid raad van bestuur Thebe
‘Co-creatie, ieder vanuit zijn eigen expertise’ -Nancy de Crom, Projectleider Ontwikkelingsprogramma’s Thebe

Opdrachtgevers en deelnemers zeggen over Opleidingsinstituut KMBV:

  “Met een omvangrijk ontwikkeltraject voor circa 150 wijkverpleegkundigen, de Leergang “Wijkverpleegkundige op Koers”, wordt er goed en dynamisch aangesloten op onze behoeften en uitgangspunten. Ik ben meer dan tevreden over onze samenwerking.”
  Clasine Schraa – Manager Zorgteams Tilburg Oud Zuid, Thebe Thuiszorg

  “Deze training was de eerste online training voor ons en een groot succes! Jan van der Hammen, de docent, was enthousiast, vakkundig, praktijkgericht en heeft veel kennis. Van zo’n trainer willen mijn medewerkers wel vaker een training!”
  Mathilde van Mierle – adviseur Leren & Ontwikkelen Careander, mede namens de deelnemers van een traject over de Wet zorg en dwang.

  Is een toonaangevende sparringpartner in de zorgsector

  “Opleidingsinstituut KMBV heeft bij ons gezorgd voor een leerzame en leuke scholing. De professionele inbreng en aanpak zijn ons erg bijgebleven”

  Mie van Hooijdonck – HR adviseur leren & ontwikkelen, Surplus Zorg (voorheen Stichting Elisabeth Breda)

   

  Komt met vernieuwende ontwikkeltrajecten op basis van nut en noodzaak én de menselijke maat

  “Prima! Ik ga na het practicum carrousel een stuk zekerder de wijk in.”
  Deelnemer incompany Hercertificering

  Maakt haar belofte meer dan waar

  “Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”
  Sabine Meijer – ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

  “Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over.”
  Allie Koekoek – verpleegkundige bij het GVT team Amstelring

  “Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang.”
  Hennie Lammerink – GWV TechnoTeam bij Vérian

  “Je staat eens stil bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom doe ik iets? Ik werk nu minder op de automatische piloot”
  Ellen Ott – ZZP verpleegkundige, oud-deelneemster Vaardigheidstraining

  “Wij kijken terug op een ontzettende leerzame en leuke training. De (vernieuwde) kennis nemen we weer mee naar de werkvloer en we hebben allemaal zin om ermee aan de slag te gaan en de kennis over te dragen aan onze collega’s.”
  Deelnemers incompany traject InteraktContour

  “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van het toetscarrousel. Deelnemers die dachten op routine deel te kunnen nemen redden het daar niet mee. Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd. De “eigen” toetsers voelen zich nu nog meer gesterkt in hun eigen vakbekwaamheid. “
  Humanitas DMH

  “Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”
  Greet Weidijk – verpleegkundige specialistisch team Icare

  “Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen. De geboden handvaten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”
  Greetje Molenaar – kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek, oud-deelneemster Trainen en Toetsen

  “Door de expertise van de docent werd verbinding gemaakt tussen alle deelnemers en niveaus. We hebben nu een compleet inzicht in het totaal plaatje intern en extern en verlenen daardoor doelgerichtere zorg.”
  Christopher Mannessen – zorgcoördinator V&V Thuiszorg Hart voor Nederland, over het Zorgleefplan traject ‘Hart voor de cliënt’

  “De Verdiepingsdag was een hele mooie dag, een dag van halen met een goede opbouw. Kortom, een zinvolle dag waar ik veel aan heb gehad!”
  Truus Kuiper – opleidingsadviseur Liante over de jaarlijkse Verdiepingsdag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

Bezoekadres

Vestiging Deventer: Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer
Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort

Postadres

Postbus 292 | 7400 AG Deventer | T 0570 – 76 00 10

Deel via

Informatie

Indien u vragen heeft of nader informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Opleidingsinstituut KMBV
Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer

T 0570 – 76 00 10
info@kmbv.nl
www.kmbv.nl

 

Bel me terug