U bevindt zich hier: Home » Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Wanneer zorgprofessionals hun talenten gaan inzetten of hun competenties verbeteren, leidt dit tot meer werkplezier, verbetering van de kwaliteit van zorg en een verdiepende interne samenwerking.

Om dit te bevorderen werken wij in onze programma’s met speciaal geselecteerde, succesvolle methodes die deelnemers deze talent- en competentie inzichten bieden.

TTI SI Talentenanalyse

TTI Succes Insights is een gedragsanalyse, in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling. Deze talentenanalyse is wetenschappelijk onderbouwd. Het instrument is gebaseerd op het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston en wordt ook ingezet om de effectiviteit en efficiency van (KMBV) leer- en ontwikkeltrajecten te optimaliseren.

Zorgprofessionals ervaren het als een waardevolle methode in hun professionele ontwikkeling. Inzicht in en kennis van gedrag geeft teams een universele taal, waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt.

Hoe werkt het?

Door middel van een online vragenlijst wordt in kaart gebracht op welke manier een zorgprofessional reageert op mensen, veranderingen, procedures en uitdagingen. De unieke gedragsstijl van de zorgmedewerker is terug te lezen in de rapportage. De rapportage wordt teruggekoppeld tijdens een training door een gecertificeerde docent. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Door de talentenanalyse krijgt de zorgmedewerker daar meer inzicht in krijgt en wordt het bespreekbaar gemaakt. Dit is interessante informatie voor de zorgprofessional zelf, maar ook voor zijn/haar collega’s en de organisatie.

7 kenmerken:

 1. Betrouwbaar & valide
 2. Begrijpelijke taal
 3. Uitgebreide rapportage op meer dan 10 onderwerpen
 4. Heldere overzichten
 5. Uitstekend document om met elkaar in gesprek te gaan
 6. Richtinggevend voor ieders talenten en inzet
 7. Een mooie basis om taakverdelingen in teams af te spreken en efficiency van (KMBV) leer- en ontwikkeltrajecten te optimaliseren.

KMBV Talentscan

De KMBV Talentscan is een onderzoekende KMBV methode om de eigen functie en de daarbij behorende competenties te reflecteren. Het geeft inzicht in persoonlijke ontwikkelpunten en is daardoor een helder startpunt voor persoonlijke groei. Per trajectvorm wordt een maatwerk talentscan samengesteld. Deze wordt onder andere gebaseerd op het functieprofiel, de scholingsvraag, het leiderschapsprofiel etc.

Hoe werkt het?

De online scan omvat 6 onderdelen (soms CanMedsrollen) bestaande uit diverse gestructureerde vragen waarbij de deelnemer objectief zichzelf beoordeeld. Na afronding van de vragen maakt de deelnemer zijn eigen persoonlijk ontwikkel plan (POP). De ingevulde scan en de POP zijn vervolgens onderdeel van de eerste lesdag van de deelnemer.

De hieruit voortvloeiende ontwikkeldoelen zijn onderdeel van het totale programma. Eventueel kan het na het programma door middel van individuele coaching worden voortgezet.

De methodiek van de KMBV Talentscan stimuleert de kandidaat zélf na te denken, actief en betrokken te zijn bij het eigen perspectief en veerkracht & impact meer aan te spreken.

7 kenmerken

 1. Inzicht in jezelf en je mogelijkheden.
 2. Helderheid in eigen functie en competenties
 3. Motiverende en activerende tool
 4. Stimuleert het denken in mogelijkheden
 5. Gebruiksvriendelijk en persoonlijk
 6. Laagdrempelige eigen feedback mogelijkheid op competenties
 7. Extra aandacht voor individuele ontwikkelwensen

“De talentenanalyse heeft voor mij veel toegevoegde waarde gehad.
Met name op het gebied hoe anderen mij kunnen ervaren en wat ik verder kan ontwikkelen.”

Deelnemer incompany traject Leergang Wijkverpleegkundige

KMBV - Betere zorg door ontwikkeling | Zorg opleidingen

Meer weten of met ons in contact komen?

Wil je meer weten over de talentenanalyse of de KMBV Talentscan? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We staan je graag te woord en maken, indien gewenst, geheel vrijblijvend, een voorstel op maat.