Indiceren en organiseren van de zorg in de wijk

Indiceren en organiseren van de zorg in de wijk

Basistraining – Indiceren en organiseren van de zorg in de wijk

Deze training is erop gericht dat de spilfunctie van de (wijk)verpleegkundige omtrent de indicatiestelling en organisatie van de zorg onderbouwd en methodisch ingevuld wordt. De deelnemer wordt meegenomen vanuit de actuele uitgangspunten van het normenkader van de zorg en de expertisegebieden van de wijkverpleegkundigen. Aansluitend van klinisch redeneren en diagnose stellen vertaald naar passend indicatiestelling volgens het classificatiesysteem Omaha.  Dit zorgt voor meer eigen regie en zelfredzaamheid bij de cliënt en zorgplannen met heldere doelen, aandachtsgebieden en interventies. Daarna wordt de deelnemer meegenomen in het methodisch organiseren, resultaat- en persoonsgerichtheid en samenwerken met de wijkprofessionals in het eigen team en met overige stakeholders. Eigen casuïstiek is belangrijk onderdeel van de gehele training.

Expert training – Indiceren en organiseren van de zorg in de wijk

Ben je al een tijd aan de slag in de wijk met het indiceren en op zoek naar actualiteit en verdieping? Wil je de kwaliteit van je indicatiestellingen toetsen en verbeteren? Deze training biedt je gelegenheid om jezelf te reflecteren door middel van een KMBV wijkverpleegkundigen scan. Je ontvangt informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van indiceren en het Omaha systeem. Daarnaast krijg je de gelegenheid om samen met je vakgenoten intervisie te volgen door middel van intercollegiale toetsing op eigen casussen.

Bijzonderheden:

  • KMBV is een gecertificeerd opleider van Omaha Systems Support
  • Ervaren trainers met enorm veel vakkennis en eigen ervaringen
  • Deelnemers ontvangen het handboek Vakbekwaam indiceren
  • Onderdeel van de Expert training is de KMBV wijkverpleegkundigen scan.
 

Trainingsduur

Basistraining: 2 dagen

Expert training: 1 dag


Doelgroep

Basistraining: (wijk) verpleegkundigen die (gaan) indiceren in de wijk. Indien een deelnemer weinig of geen kennis van werken met Omaha heeft volgt er een aanvullend voortraject.

Expert training: Ervaren (wijk) verpleegkundigen.


Prijsopgave

Neem contact met ons op via bovenstaande 'Contact' button. We maken graag, geheel vrijblijvend, kosteloos een voorstel op maat.

“We hadden bij Thebe een omslag in denken nodig.
Als je doel echt is om een cultuurverandering tot stand te brengen dan moet je zoiets incompany doen.”

Marijke Megens, Raad van Bestuur Thebe

Opleidingsinstituut KMBV Incompany ervaringen