Hercertificering

Hercertificering

Startdatum 11 mei 2023

De Hercertificering is een unieke training voor de ervaren technische (thuiszorg) verpleegkundige die zich wil laten (her)scholen, de actuele ontwikkelingen wil uitwisselen en daarnaast een controle wil ondergaan van zijn/haar bekwaamheid.

Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers de gelegenheid essentiële kennis te toetsen met behulp van diverse, speciaal geselecteerde, e-learning modules.

Verdiepende theorie en de laatste ontwikkelingen op het gebied van diverse hoogcomplexe verpleegtechnische vaardigheden worden behandeld. De bekwaamheid van de verpleegtechnische vaardigheden wordt geoefend en getoetst in een practicum carrousel. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op Palliatieve Pijnbestrijding, Evidence Based Practice (EBP) en zijn de onderwerpen Immunotherapie en Bloedtransfusies opgenomen in het programma. Verder is er aandacht voor Klinisch redeneren, het delen van dilemma’s met elkaar en Infuustechnologie. Ten slotte wordt tijdens deze driedaagse leergang de vraag ‘Hoe zorg je dat je in de veranderende zorgvraag jouw rol en verantwoordelijkheid helder krijgt?’ samen met de deelnemers besproken.

11 mei 2023
 

Modules Bekijk programma

  • Module 1 - Palliatieve pijnbestrijding & sedatie en Cytostatica & antibiotica
  • Module 2 - Klinisch redeneren, Dilemma's delen en Immunotherapie, Bloedtransfusies & TPV
  • Module 3 - Instructie geven, Practicum carrousel en Toetsing

Doelgroep

Ervaren (thuiszorg)verpleegkundigen die vrijwel dagelijks complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren. Vaak werken deze verpleegkundigen in specialistische technische (thuiszorg/ ambulante) teams en zijn hier al minimaal drie jaar werkzaam.


Kosten

€ 1.525- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing). Leden van V&VN krijgen 10% korting op de deelnemersprijs.

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?
Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 1 - Palliatieve pijnbestrijding & sedatie en Cytostatica & antibiotica

Amersfoort: donderdag 11 mei 2023

In de ochtend staat Palliatieve pijnbestrijding en sedatie centraal. Tijdens deze interactieve ochtend geeft de docent uitleg over: pijn en de pijnbehandeling en de factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van pijn. Verder wordt ingegaan op palliatieve sedatie en jouw rol als verpleegkundige. Met behulp van casuïstiek uit de praktijk neemt de docent de stappen door van het palliatief redeneren. De inhoud is altijd gekoppeld aan praktijk casuïstiek. De docent is een vakinhoudelijke expert die overstijgende kennis verstrekt mede op basis van praktijk casuïstiek. In de middag komt Cytostatica & antibiotica uitgebreid aan bod. Er worden twee grote groepen geneesmiddelen besproken, die veel in de thuissituatie worden ingezet bij infuus therapieën. Het doel is om meer te leren over de achtergronden van het gebruik van deze medicijnen. Aan de orde komt waar de middelen vandaan komen, hoe zijn ze ooit ontdekt? Dan wordt onderscheid gemaakt binnen de geneesmiddelgroepen met een indeling op werkingsmechanisme of chemische oorsprong. Wat doet het middel met ons lijf? En wat doet ons lichaam vervolgens met het toegepaste geneesmiddel? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen over geneesmiddelen, hun werking en omgaan met deze middelen. De inhoud is altijd gekoppeld aan praktijk casuïstiek. De docenten zijn vakinhoudelijke experts die overstijgende kennis verstrekken, mede op basis van praktijkcasuïstiek.

Hercertificering - Zorg opeldingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 2 - Klinisch redeneren, Dilemma's delen en Immunotherapie, Bloedtransfusies & TPV

Amersfoort: donderdag 25 mei 2023

Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis. Om een goede intercollegiale uitwisseling te bevorderen, is er ruimte om een aantal zelf ingebrachte dilemma’s uit de praktijk met elkaar te delen. Daarna gaan we in op immunotherapie en bloedtransfusies. De praktijk leert dat men hier in de thuissituaties steeds meer mee te maken krijgt. In deze module worden de werkingsprincipes van de immunotherapie en bloedtransfusies uitgelegd. Daarnaast wordt er gekeken naar de toepassing van medicatie en bloedproducten. Deze module is bedoeld als opstap naar nieuwe mogelijkheden voor cliënten buiten het ziekenhuis. Ten slotte blijkt dat er een toename is van het aantal cliënten die TPV gebruiken in de thuissituatie. Er wordt ingegaan op wat TPV is, hoe toe te dienen, welke soorten voeding er zijn en de mogelijke complicaties en hoe complicaties te voorkomen.

Vaardigheidstraining voor verzorgenden IG en verpleegkundigen - Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Module 3 - Instructie geven, Practicum carrousel en Toetsing

Amersfoort: donderdag 1 juni 2023

Van gespecialiseerde verpleegkundigen wordt tegenwoordig steeds vaker verwacht dat ze zelf een instructie kunnen geven aan een cliënt, collega of mantelzorger. Eén van de huiswerkopdrachten van de Hercertificering is het opnemen van een instructiefilmpje voor een vaardigheid. Hoe zou je de vaardigheid aanleren aan een cliënt, mantelzorger of collega? Tijdens de derde lesdag worden de instructiefilmpjes in kleine groepjes besproken. Deelnemers krijgen feedback op hun ingeleverde filmpje en geven zelf ook feedback.

Tijdens het practicum carrousel is er gelegenheid om de reeds bestaande ervaring en kennis verder te ontwikkelen in een skills setting. Vaardigheden die men nog niet goed beheerst kunnen getraind worden. Er kan ook gekozen worden voor een ontwikkelingsgerichte toetsing van een vaardigheid die de deelnemer reeds beheerst. Vervolgens vindt de kwalificerende toetsing van de vaardigheden plaats. Deze vaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de Vilans observatielijsten. De uitkomst hiervan is de uitslag van de praktijktoetsing.

Immunotherapie en chemo thuis.

Veel verdieping en intercollegiale uitwisseling.

De docenten van deze leergang zijn expert op hun eigen vakgebied, ervaren professionals en nog steeds werkzaam in de ‘echte’ praktijk.

Scholing altijd op basis van de laatste trends en ontwikkelingen.

Er wordt gebruik gemaakt van actuele praktijk casuïstiek.

De gehele training en alle e-learning modules behorende bij de training zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

In totaal zijn er 65 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V te verkrijgen.

Bekijk alle ervaringen

““Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”

Greet Weidijk, verpleegkundige specialistisch team Icare

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over het inschrijven voor de Hercertificering is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur zorgopleidingen Maud Huisman – Valk. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Maud neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.