Hercertificering

Hercertificering

Startdatum 30 januari 2025

De Hercertificering is een unieke training voor de ervaren technische (thuiszorg) verpleegkundige die zich wil laten (her-)scholen, de actuele ontwikkelingen wil uitwisselen en daarnaast een controle wil ondergaan van zijn/haar bekwaamheid.

Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers de gelegenheid essentiële kennis te toetsen met behulp van diverse, speciaal geselecteerde, e-learning modules.

Verdiepende theorie en de laatste ontwikkelingen op het gebied van diverse hoogcomplexe verpleegtechnische vaardigheden worden behandeld. De bekwaamheid van de verpleegtechnische vaardigheden wordt geoefend en getoetst in een practicum carrousel. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op Palliatieve Pijnbestrijding, Evidence Based Practice (EBP) en zijn de onderwerpen Immunotherapie en Bloedtransfusies opgenomen in het programma. Oncologische zorg vindt steeds vaker plaats in de thuissituatie. In deze training verreikt de deelnemer zijn/haar kennis met betrekking tot oncologie en ontvangt praktische handvatten voor het verantwoord uitvoeren van de oncologische zorg in de thuissituatie. Verder is er aandacht voor klinisch redeneren, het delen van dilemma’s met elkaar en Infuustechnologie. Ten slotte wordt tijdens deze driedaagse leergang de vraag ‘Hoe zorg je dat je in de veranderende zorgvraag jouw rol en verantwoordelijkheid helder krijgt?’ samen met de deelnemers besproken.

30 januari 2025
 

Modules Bekijk programma

  • Lesdag 1 – Klinisch redeneren & oncologie thuis
  • Lesdag 2 – Bloedtransfusies en TPV & Immunoglobulines en immunotherapie (niet oncologisch) & Palliatieve symptoombestrijding
  • Lesdag 3 – Instructie geven & practicum carrousel- en toetsing

Doelgroep

Ervaren (thuiszorg)verpleegkundigen die vrijwel dagelijks complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren. Vaak werken deze verpleegkundigen in specialistische technische (thuiszorg/ ambulante) teams en zijn hier al minimaal drie jaar werkzaam.


Kosten

€ 1.525- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing). Leden van V&VN krijgen 10% korting op de deelnemersprijs.

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?

Lesdag 1 – Klinisch redeneren & oncologie thuis

Amersfoort: donderdag 30 januari 2025

In de ochtend starten we met aandacht voor Klinisch redeneren. Een krachtig didactisch hulpmiddel om een goede methodische basis te geven voor de professionaliteit. In deze workshop ligt de aandacht op meer verdieping in het klinisch redeneren, waarbij samenwerking met de arts centraal staat.

De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van oncologische zorg naar de thuissituatie. Tijdens de middag module neemt een ervaren trainer de deelnemers mee in de mogelijkheden omtrent oncologische zorg in de thuissituatie. Hoe kan deze zorg volgens de landelijke richtlijnen voor oncologische zorg georganiseerd worden? En welke rol heb jij als technisch thuiszorg verpleegkundige?

KMBV_Opleidingsinstituut_Open_opleiding_Basisleergang_hoogcomplexe_vaardigheden_infuus

Lesdag 2 – Bloedtransfusies en TPV & Immunoglobulines en immunotherapie (niet oncologisch) & Palliatieve symptoombestrijding

Amersfoort: donderdag 6 februari 2025

Tijdens de ochtend module wordt de onderwerpen bloedtransfusies, TPV, immunoglobuline en immuuntherapie voor niet-oncologische doeleinden behandeld. De verwachting is dat het aantal cliënten dat thuis deze behandelingen gaat ontvangen snel toeneemt, waarbij de keuzevrijheid voor de cliënt voorop staat. In deze workshop wordt ingegaan op de achtergronden van deze behandeling, op een beknopte, inzichtelijke manier wordt deze behandeling besproken. Dit wordt gevolgd door de meer praktische benadering, wat heb je nodig, aan welke voorwaarden moeten voldaan worden en waar moet je op letten tijdens de behandeling.

De middag staat in het teken van symptoombestrijding in de palliatieve zorg. Tijdens deze middag zal de docent onder andere ingaan op de diverse soorten opiaten, palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de bestrijding van diverse veel voorkomende symptomen in de palliatieve fase, pijnbehandeling en factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van pijn. De inhoud van deze dag is altijd gekoppeld aan praktijk casuïstiek.

Lesdag 3 – Instructie geven & practicum carrousel- en toetsing

Amersfoort: donderdag 13 februari 2025

Van gespecialiseerde verpleegkundigen wordt tegenwoordig steeds vaker verwacht dat ze zelf een instructie kunnen geven aan (nieuwe) collega’s. Eén van de huiswerkopdrachten van de Hercertificering is het opnemen van een instructiefilmpje voor een vaardigheid. Hoe zou je de vaardigheid aanleren aan een (nieuwe) collega? Tijdens de derde lesdag worden de instructiefilmpjes in kleine groepjes besproken. Deelnemers krijgen feedback op hun ingeleverde filmpje en geven zelf ook feedback.

Tijdens het practicum carrousel is er gelegenheid om de reeds bestaande ervaring en kennis verder te ontwikkelen in een skills setting. Vaardigheden die men nog niet goed beheerst kunnen getraind worden. Er kan ook gekozen worden voor een ontwikkelingsgerichte toetsing van een vaardigheid die de deelnemer reeds beheerst. Vervolgens vindt de kwalificerende toetsing van de vaardigheden plaats. Deze vaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de Vilans observatielijsten. De uitkomst hiervan is de uitslag van de praktijktoetsing.

  • Immunotherapie en chemo thuis.
  • Veel verdieping en intercollegiale uitwisseling.
  • De docenten van deze training zijn expert op hun eigen vakgebied, ervaren professionals en nog steeds werkzaam in de ‘echte’ praktijk.
  • Scholing altijd op basis van de laatste trends en ontwikkelingen.
  • Er wordt gebruik gemaakt van actuele praktijk casuïstiek.

De gehele training en alle e-learning modules behorende bij de training zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

In totaal zijn er 29 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V te verkrijgen.

Bekijk alle ervaringen

“Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”

Greet Weidijk, verpleegkundige specialistisch team Icare

Via onderstaande button kan je aanmelden voor de opleiding Hercertificering.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 0570 – 76 00 10.

We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoorden graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met jou.