Incompany opleiding Trainer en Toetser

Jouw zorgmedewerkers opleiden tot trainer en toetser?

Wil jij jouw zorgmedewerkers opleiden tot interne toetser en/ of trainer verpleegtechnische handelingen?  Of wil je aan de slag met een uniform toetsbeleid. KMBV is marktleider in het opleiden van interne trainers en toetsers in de zorgsector en biedt verschillende maatwerkmogelijkheden voor jouw zorgorganisatie.

Bijzonderheden KMBV opleiding tot Trainer en Toetser:

 • KMBV aantoonbaar bekwaam scan : samen onderzoeken we eerst waar jouw zorgorganisatie nu?
 • Als enige opleider in Nederland bieden wij verdiepingsmodules aan voor de ervaren beoordelaar
 • Praktijkopdrachten zorgen voor directe vertaalslag naar eigen werksituatie
 • Maatwerk is mogelijk voor kleine en grote zorgteams
 • Wij leiden al meer dan 30 jaar zorgprofessionals op

Ben jij op zoek naar een passende maatwerk opleiding voor jouw nieuwe trainers en toetsers in je zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, ziekenhuis, revalidatie, kleinschalig wonen, zorgboerderij) of wil je meer weten over toepassen van toetsbeleid en de toetsvaardigheden van jouw trainers of toetsers

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur zorgopleidingen Maud Valk om te sparren over een nieuw opleidingstraject tijdens een virtueel kopje koffie. 

“De incompany training Trainen en Toetsen heeft ons instructieteam veel gebracht.
Zonder KMBV hadden we onze doelen niet bereikt.”

Janine Swart, Adviseur Opleidingen Omring

Doelstellingen trainen en toetsen van verpleegtechnische vaardigheden

Onze trainingen en opleidingen worden op maat gemaakt. Samen kijken welke doelstellingen we kunnen formuleren voor jouw zorgteam. Voorbeelden van doelstellingen van een Incompany traject Trainer en Toetser kunnen zijn:

De deelnemer is na het volgen van de opleiding tot trainer en toetser in staat:

 • vaardigheidsonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren;
 • voorwaarden te scheppen voor een optimale train- en toets situatie in de eigen zorglocatie;
 • de stappen in de beoordelingscyclus toe te passen;
 • verpleegkundige vaardigheden te toetsen en te beoordelen;
 • beoordelaarsfouten van zichzelf en anderen te herkennen en deze om te buigen;
 • effectief te communiceren en te rapporteren over de toets resultaten;
 • de eigen werkwijze rondom het trainen van verpleegtechnische vaardigheden, toetsen en beoordelen te verantwoorden.
 • de verpleegtechnische handelingen bekwaam uit te voeren op basis van gedegen kennis en kunde

Na afronden van de training:

 • zijn de deelnemers op de hoogte van de inhoud van de Vilans Protocollen rondom de getrainde en getoetste verpleegtechnische handelingen en zijn in staat hiermee te werken.
 • realiseren de deelnemers zich dat het niet alleen gaat over het ‘technisch’ bekwaam zijn, maar eveneens om een professionele beroepshouding naar de cliënt.

Een greep uit onze opdrachtgevers

Geaccrediteerde Trainer en Toetser opleiding

Opleidingen trainen en toetsen - Opleidingsinstituut KMBV

De opleiding tot trainer en toetser is een inhoudelijk stevige én praktische training voor verpleegkundigen of verzorgenden die regelmatig collega’s (gaan) trainen in verpleegtechnische vaardigheden, toetsen en beoordelen om bekwaam te blijven.

Deze tweedaagse bijscholing geeft inzicht, kennis en concrete handvatten om het toetsen en trainen in de praktijk professioneel toe te passen. Daarnaast is er aandacht voor didactische vaardigheden, uniforme toetscesuur, organisatie toetsbeleid en trainen op de werkvloer. Essentiële theoretische kennis wordt gecombineerd met huiswerkopdrachten en de praktische toepassing in de eigen praktijk.

Verschillende organisaties in de zorg organiseren onder onze regie interne leernetwerken en verdiepingsdagen. Ook het toetsen van de toetsers op hun eigen vaardigheden is mogelijk. Als enige opleider bieden wij verdiepingsmodules voor de ervaren beoordelaars aan. Elk jaar vindt er een landelijke verdiepingsdag plaats voor trainers en toetsers als leernetwerk voor deze doelgroep.

De opleiding tot Trainer en Toetser in het kort:

De opleiding tot Interne Trainer en Toetser in het kort:

 • De VRH toetsers training duurt 1,5  dag
 • De trainer en toetser training duurt 2 tot 3 dagen
 • Geschikt voor zowel kleine als grotere zorgteams
 • Train de trainers op jouw zorglocatie
 • Train de toetsvaardigheid
 • Expert op het gebied van opleiden interne toetsers in de zorg
 • Praktijkopdrachten zorgen voor directe vertaalslag naar eigen werksituatie
 • Geaccrediteerde opleidingen in het Kwaliteitsregister V&V
 • Trainingen volgens de Vilans Protocollen
 • Officieel KMBV-certificaat
 • Verdiepende modules
 • Vakdocenten en trainers die nog steeds werkzaam zijn in de praktijk
 • Ondersteuning door een online leeromgeving
KMBV_Trainen en toetsen

De opleiding is geschikt voor BIG coördinatoren, verpleegkundigen en verzorgenden die collega’s trainen en toetsen om bekwaam en bevoegd te blijven in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Marktleider opleiding tot Trainer en Toetser

Als marktleider opleider tot Trainer en Toetser hebben wij ruime ervaring in het geven van trainingen en opleidingen op het gebied van het trainen van interne toetser en trainer. Al onze maatwerk en incompany trajecten worden zorgvuldig samengesteld en zijn mogelijk op de eigen zorg locatie. Door de verdiepende modules zijn onze opleidingen geschikt voor de ervaren als beginnende trainer en toetser.

 • Trainen en Toetsen: geschikt voor verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig collega’s (gaan) trainen, toetsen en beoordelen om bekwaam en bevoegd te blijven in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in de eigen zorgorganisatie.
 • Toetsen: geschikt voor verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig collega’s (gaan) toetsen en beoordelen om bekwaam en bevoegd te blijven in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen in de eigen zorgorganisatie. Ook wel de VRH toetserstraining / de voorbehouden en risicovolle handelingen training genoemd.

Diverse zorgorganisaties kiezen voor een eigen aantoonbaar bekwaam beleid en zetten eigen trainers en toetsers in. Om uniformiteit in werkwijze en toetsnormen te hanteren is de Trainen en Toetsen de meest ingezette training door zorgorganisaties. Voor het alleen beoordelen van verpleegtechnische vaardigheden kan de module Toetsen apart worden afgenomen.

Meer weten of in contact komen?

Neem voor meer informatie over onze maatwerktrajecten vrijblijvend contact op met één van onze opleidingsadviseurs. We staan je graag te woord om met je vragen te beantwoorden en met je mee te denken over de meest passende training(en) voor jouw zorgteam.