U bevindt zich hier: Home » Passende zorg, hoe doe je dat dan?

Passende zorg, hoe doe je dat dan?

Geplaatst op 13 juli 2023

Passende zorg, hoe doe je dat dan?
De zorg in Nederland is bezig met een grote transformatie. Door de toenemende vergrijzing van de samenleving moet steeds meer zorg met minder zorgprofessionals uitgevoerd worden. Recent hebben daarom alle betrokken partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgelegd hoe zij dit gezamenlijk vorm gaan geven. Het uitgangspunt voor het IZA is “Passende zorg en ondersteuning, samen met de cliënt, op de juiste plek met nadruk op gezondheid”. Maar wat is dat dan, passende zorg? En nog belangrijker: HOE doe je dat dan?

Wat is passende zorg?
Passende zorg vraagt om andere inzichten en een andere benadering van zorg. Het gaat over gezondheid in plaats van over ziekte, het moet waardegedreven zijn, het is de juiste zorg op de juiste plek, tot stand gekomen samen met en gezamenlijk rondom de cliënt. Daarnaast vindt passende zorg plaats in een prettige en goede werkomgeving voor zorgprofessionals.

Waardegedreven zorg
Waardegedreven zorg draagt bij aan de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst. Hierbij zijn autonomie, in verbinding zijn met anderen en betekenisvol belangrijke uitgangspunten. Vertaald naar de zorgvrager betekent dit dat de zorg zich inzet voor het versterken van de eigen regie, sociale activiteiten en persoonlijke zingeving. Zonder daarbij de effectiviteit van de zorg uit het oog te verliezen. Dit vraagt van (wijk)verpleegkundigen bijvoorbeeld goed ontwikkelde competenties op het gebied van indiceren van zorg en motiverende gespreksvoering.

Zorg komt samen met en rondom de cliënt tot stand
Wanneer zorg in gezamenlijke besluitvorming met de cliënt tot stand komt, betekent dit in de meeste gevallen dat de zorg goed aansluit bij de persoonlijke situatie, behoeften en wensen van de cliënt. Hierbij is het van belang dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheden buiten de formele zorg. Zowel voor de zorgprofessionals als voor de zorgvrager vraagt dit een andere houding ten aanzien van zorg. Een voorbeeld hiervan is de benadering vanuit positieve gezondheid, hierdoor wordt de cliënt meer in zijn eigen kracht gezet, wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan in veel gevallen de inzet van medische zorg beperkt worden.

De juiste zorg op de juiste plaats
Steeds meer vormen van zorg kunnen op verschillende plaatsen uitgevoerd worden. Per zorgvraag en zorgvrager moet bekeken worden wat de juiste plaats is. Dichtbij of digitaal als het kan, verder weg of fysiek als het moet. Dit is bijvoorbeeld in het geval van langdurige antibiotica niet altijd meer in het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook thuis of op een locatie dichtbij huis. Deze verschuiving vraagt ziekenhuizen, (thuis)zorgorganisaties en huisartsen om samen te zoeken naar de best passende mogelijkheden in de regionale samenwerking. Dit kan zijn in de vorm van digitale innovaties voor zorg op afstand of bijvoorbeeld de inzet van een technisch thuiszorg teams (TTV) in de regio. Ook het inzetten op effectieve triage, kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige inzet en/of verplaatsing van de zorg.

Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van ziekte
Veel hulpvragen worden behandeld als medische zorgvragen, terwijl de kern van het probleem niet altijd in de medische zorgvraag ligt. Door een hulpvraag vanuit een breed perspectief te benaderen, kan de samenwerking tussen de verschillende domeinen worden versterkt. Door de benadering vanuit positieve gezondheid kan tijdig worden erkend wat er écht nodig is en kan de juiste zorg of ondersteuning worden ingezet voor de preventie van verdere gezondheidsproblemen.

Zorg in een pr ettige en goede werkomgeving
Passende zorg is alleen te realiseren met voldoende zorgprofessionals, die zich prettig voelen in hun werk. Goede zorg voor de zorgprofessionals is van groot belang om voor de toekomst voldoende professionals te behouden in de zorgsector. Het verminderen van de regeldruk, vergroten van het werkplezier en inzet op positieve gezondheid, ook voor de eigen medewerkers, zijn hierin belangrijke thema’s. Dat geldt ook voor het goed ondersteunen van jong gediplomeerden.

Passende zorg – hoe pas je dit nu toe in de praktijk?
Wat passende zorg is staat in de diverse kaders en richtlijnen helder beschreven. Maar hoe vertaal je dat nu naar de praktijk? Niet iedere zorgmedewerker is in staat om de theorie zelfstandig te vertalen naar de praktijk. En daarnaast wil je als zorgorganisatie ook zorgdragen voor een eenduidige werkwijze omtrent passende zorg.

Opleidingsinstituut KMBV ondersteunt zorgorganisaties graag door het inzetten van passende en praktijkgerichte trainingen en opleidingen. KMBV werkt met enthousiaste en gedreven trainers en docenten, met een passie voor de gezondheidszorg. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met de uitvoering van gesubsidieerde scholingstrajecten, hierdoor is KMBV de geschikte partner voor de uitvoering en verantwoording van de subsidieposten.

Heb jij een scholingsvraag op het gebied van passende zorg of één van de andere thema’s uit het IZA voor jouw organisatie? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jou kan doen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag bij het vinden van een geschikte maatwerk training.

Neem vrijblijvend contact met ons op

0570 – 76 00 10