KMBV Care Leren & Ontwikkelen Netwerkgroep

Opleidingsinstituut KMBV is in 2021 met een KMBV Care netwerkgroep leren & ontwikkelen gestart  Deelnemers zijn: learning & development specialisten, HRM professionals, opleiders en diegenen die zich binnen een zorgorganisatie bezig houden met leren en ontwikkelen. Deze netwerkgroep heeft als doel te inspireren, te reflecteren, te sparren en kennis en kunde uit te wisselen op het vlak van leren en ontwikkelen. De ervaring leert dat leren en ontwikkelen in de praktijk vaak een specifieke, zelfstandige, soms wat eenzame plek in de organisatie heeft. Terwijl het belang groot is!

  • Wanneer: vrijdag 28 januari 2022
  • Hoe laat: 13.00 – 15.00 uur
  • Waar: online via Zoom

Online Power up sessie 2: Antropologisch perspectief op uitdagingen rondom verloop en verzuim van personeel in de zorgsector. 

Hoog personeelsverloop en -verzuim: een grote uitdaging in de zorgsector. Organisaties doen er van alles aan om dit te verminderen, bijvoorbeeld vanuit HR en L&D: een sterk pakket aan training, opleiding, coaching, support, vitaliteit en ontwikkeling vanuit deze hoek, zijn ongelooflijk belangrijk voor behoud en motivatie van personeel. Toch blijft die stroom aan mensen die uitvallen en/of vertrekken bestaan. Wat maakt dat dit gebeurt? Dat zou een vraagstuk kunnen zijn voor een corporate antropoloog. Mede dankzij bijvoorbeeld de concepten Identity (de mens is autonoom en maakt zelf keuzes) versus Belonging (de mens wil graag onderdeel zijn van een groep), kan er een diepgaand en rijk antwoord komen op die vraag, zodat er vervolgens nieuwe inzichten komen om op een effectieve manier aan oplossingen te werken.

Corporate Antropologie gaat over organisatiecultuur: het geheel van gedrag, systemen en symbolen in een organisatie. Concreet: leiderschap, zorgpersoneel, cliënten of patiënten, kantoorinrichting, methodes, processen, structuren, hiërarchie, materiaal en meubels, regels, rituelen, de maatschappij, etc. Na een korte introductie in het vakgebied van de corporate antropologie, is het doel van de workshop om jou te inspireren om op een andere manier naar de verzuim- en verloopproblematiek te kijken. Zo’n ander perspectief creëert direct waarde; ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ (Albert Einstein). Neem de inzichten mee die jou aanspreken en waar jij wat aan hebt.

Deze workshop wordt gegeven door Expert Judith Weuring, Corporate Antropoloog

Aanmelden

Meld je hieronder aan voor de Power up sessie