Incompany Opleidingen Wzd

Incompany Opleidingen Wzd

Ben je op zoek naar een korte training of een praktische opleiding die perfect aansluit bij de verdieping en verdere uitrol van de Wet zorg en dwang (WZD) in jouw zorgorganisatie? Dan hebben wij de oplossing voor jou! KMBV heeft een breed opleidingsaanbod en biedt diverse mogelijkheden voor verschillende doelgroepen werkzaam in de intramurale en de extramurale zorg

We bieden een basisprogramma bestaande uit een kick-off en een training zorgverantwoordelijken.

Daarnaast bieden we diverse aanvullende trainingen en opleidingsprogramma’s:

– het unieke trainingsspel “Het Wzd Alternatief”.

– een theater belevenisvoorstelling Wzd
– een terugkomsessie zorgverantwoordelijken,
– tussentijdse borging door middel van mini webinars

De KMBV Wzd trainingen zijn een product van de warme samenwerking met expert en trainer Wzd Jan van der Hammen.

Scroll naar beneden voor een uitgebreide toelichting van de programma’s of neem contact op met onze adviseurs. 

 

Modules Bekijk programma

 • Training zorgverantwoordelijken
 • Het trainingsspel ‘Het Wzd Alternatief’
 • Theater belevingsvoorstelling
 • Terugkomsessie zorgverantwoordelijken
 • Tussentijdse borging door middel van mini webinars

Doelgroep

Onze opleidingen zijn geschikt voor zorgverantwoordelijken, teamleden en middenmanagement in de intramurale en de extramurale zorg. Ook overige medewerkers zoals mantelzorgers, artsen, telefonistes kunnen deelnemen aan onze programma’s.


Prijsopgave

Neem contact op voor een vrijblijvend voorstel geheel op maat.

Wzd Basisprogramma voor zorgverantwoordelijken

Het Wzd basisprogramma omvat een kick-off en verschillende trainingen die gericht zijn op het versterken van de vaardigheden en kennis die nodig zijn in de rol van zorgverantwoordelijke.
Doelgroep: zorgverantwoordelijken
Duur: 3 dagdelen

Kick-off

Om de deelnemers te ondersteunen en een succesvolle start te maken vindt er een korte-off sessie van maximaal één uur plaats. Hierbij wordt stil gestaan bij het ‘waarom’ van de training, de verwachtingen en vragen van de deelnemers. Zodat jouw medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan

Training zorgverantwoordelijken

Dagdeel 1: Wet zorg en dwang in vogelvlucht

 • Profiel en taken zorgverantwoordelijken
 • De visie van jouw zorgorganisatie m.b.t. de Wzd: verwachtingen helder formuleren en inzichtelijk maken
 • Stappenplan en rolverdelingen. Ieder heeft een eigen een rol, taak en verantwoordelijkheid, maar er wordt ook samengewerkt in het belang van de cliënt.
 • Alternatieven onderzoek

Dagdeel 2 – Verdieping in de praktijk
Werkprocessen Wzd van jouw zorgorganisatie inclusief MDO

 • Verwerken in het zorgplan/ ECD
 • Casuïstiek oefenen
 • Eigen ‘stappenplan na vandaag’

Dagdeel 3 – Practice!
Dit dagdeel start met vragen over dagdeel 1 en 2 en de huiswerkopdracht. Daarna worden de volgende onderwerpen actief behandeld:

 • Ervaringen uit de praktijk
 • Verdieping alternatieven
 • Vragen uit de eigen praktijk
 • Evaluatie

Huiswerkopdracht
De huiswerkopdracht is in overleg met jouw zorgorganisatie af te stemmen. Bijvoorbeeld: ‘Start de toepassing van de Wzd bij 2 cliënten in je team door middel van check, procedure, actie en verwerking zorgplan’.

Aanvullend aanbod Wzd

Aanvullend op het basisprogramma bieden we verschillende programma’s aan. Hieronder staan de verschillende trainingsmogelijkheden beschreven. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs voor een passend advies.

Het trainingspel ‘Het Wzd Alternatief’

Doelgroep: teamleden intramuraal en extramuraal
Aantal deelnemers: 6 t/m 45 deelnemers
Duur: 1 dagdeel

In deze vorm van Xperience learning, oftewel ervarend leren, kruipen de deelnemers in de huid van de cliënt, mantelzorger of zorgverlener. Hierdoor wordt de essentie en de vele mogelijkheden van de Wzd ervaren. Het maakt dilemma’s bespreekbaar en raakt ook aan de eigen overtuigingen. ‘Het Wzd Alternatief’ refereert aan de essentie van de wet en het vinden van een alternatief voor onvrijwillige zorg. Na afloop van dit trainingsspel kunnen deelnemers zich beter inleven en antwoord geven op de volgende vragen:
– Wat ervaar je als cliënt/bewoner, als er veel aandacht is voor veiligheid maar minder voor vrijheid of eigenheid?
– Wat ervaar je als familie als je anders staat op de lijn vrijheid-veiligheid dan het zorg- of behandelteam?
– Wat ervaar je als medewerker als je een afweging moet maken over vrijheid en het risico op ernstig nadeel in jouw dienst?

Deze begrippen komen aan bod tijdens de training “Het Wzd Alternatief”:

–  Risico op ernstig nadeel
–  Wilsbekwaam ter zake

– Vrijwillige alternatieven
–  Het stappenplan

– Onvrijwillige zorg
– Verzet

–  De verschillende rollen in de wet

Theater belevingsvoorstelling

Doelgroep: alle doelgroepen
Aantal deelnemers: maximaal 100 deelnemers
Duur: 2 uur

Deze ervaringsvoorstelling Wzd is een unieke en interactieve ervaring. Het kan aansluitend op de kick-off sessie worden ingezet of als een apart programmaonderdeel. Twee acteurs en een muzikant nemen je mee in de wereld van de Wzd en de principes die daarbij komen kijken. Tijdens een mix van theater, ervaringsoefeningen en stukjes theorie ervaren de deelnemers de intentie van de Wzd en maken ze kennis met de begrippen en de principes. De voorstelling is opgebouwd rondom een casus dementie vanuit een thuissituatie, een indicatie tot opname en situaties van verzet in een verpleeghuis.

Tussentijdse borging door middel van mini webinars

Doelgroep: de mini webinars kunnen organisatiebreed worden ingezet. De webinars zijn ook individueel te bekijken.
Aantal deelnemers: geen max
Duur: 9 webinars van in totaal 112 minuten

Het inzetten van de korte webinars biedt extra inzichten. De webinars kunnen ook als naslag of als opfrismogelijkheid worden gebruikt. Daarnaast biedt deze optie als groot voordeel dat de overdracht van de kennis en borging in de teams makkelijker wordt. Hier zie je een gedeelte van de webinars. De mini webinars behandelen de volgende thema’s:
– De belangrijkste begrippen, Wils(on)bekwaam ter zake, Verzet, De Wzd functionaris, De zorgverantwoordelijke, Het stappenplan, Wzd in het dossier, Acute en noodtoepassingen en Op zoek naar alternatieven (onbegrepen gedrag).

Terugkomsessie zorgverantwoordelijken

De minimale tijd tussen basisprogramma en terugkomsessie is 3 maanden.
Doelgroep: zorgverantwoordelijken
Duur: 1 dagdeel
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ervaringen uit de praktijk
 • Nieuwe ontwikkelingen vanuit inspectie en ervaringen van andere zorgorganisaties
 • Lessons learned verdieping

 

“De training Wet zorg en dwang was de eerste online training voor ons en een groot succes! De docent was enthousiast, vakkundig, praktijkgericht en heeft veel kennis. Van zo’n docent willen mijn medewerkers wel vaker een training!”

Mathilde van Mierle – adviseur Leren & Ontwikkelen Careander, mede namens de deelnemers

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Onze programma’s en trainingen omtrent de Wzd bieden een gedegen basis en een scala aan mogelijkheden voor diverse doelgroepen binnen jouw zorgorganisatie. Wij staan voor jou klaar en denken graag met je mee over een passend traject op maat. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze programma’s jouw zorgorganisatie kan ondersteunen om de Wzd te implementeren.