Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van start gegaan. De nieuwe wet gaat uit van “nee tenzij”. Dit is een overgangsjaar, maar per 1 juli 2020 wordt wel verwacht dat de cliëntendossiers zijn overgezet. Zorgorganisaties kiezen hun eigen pad in het overgangsjaar 2020. Wij bieden een integraal aanbod in de ondersteuning van de implementatie en praktijktoepassing van de Wet zorg en dwang. Op deze manier is er voor elke scholingsvraag een passend aanbod.

Inmiddels ondersteunt KMBV ook zorgorganisaties in de uitvoering van de Wzd voor de extramurale zorg. Door verschillende werkvormen is er voor elke organisatie een passend traject mogelijk.

Maatwerkprogramma’s
We bieden onder andere de volgende mogelijkheden voor een scholing Wet zorg en dwang (Wzd):

  • Training voor zorgverantwoordelijken. Dit kan uitgebreid worden met een train de trainer programma voor de verdere uitrol intern. Tevens zijn verdiepingsdagen mogelijk. In de uitvoering van het programma is de eigen praktijk uitgangspunt. Ook ECD/zorgplan is onderdeel van de training.
  • Masterclasses voor Wzd betrokkenen. Programma in overleg nader samen te stellen.
  • Intervisie/intercollegiale toetsing Wzd intern voor medewerkers.
  • Ondersteuning bij het herdefiniëren en implementeren van interne processen, het uitrollen van een plan van aanpak en het organiseren van een bijeenkomst met sleutelfiguren.
  • Theatervoorstelling voor maximaal 100 zorgmedewerkers.

Bijzonderheden

  • Een eigen KMBV reader en ervaringsscan ontwikkeld die deelnemers voorafgaand aan de training ontvangen.
  • Online trainen is mogelijk.
  • Maatwerk wordt geleverd op basis van het binnen de organisatie geldende beleid.
  • Er zijn diverse experts verbonden aan deze trainingen die maatwerk leveren binnen elke branche: VVT-GHZ.
  • Zeer hoge beoordelingen van deelnemers voor de training zorgverantwoordelijke.
 

Trainingsduur

De training zorgverantwoordelijke: minimaal 3 dagdelen (inclusief e-learning).

Voor overige trainingen is de trainingsduur afhankelijk van de vraag.


Doelgroep

Afhankelijk welk onderdeel van het programma aanbod wordt gekozen. Er zijn mogelijkheden voor elke laag van de organisatie.


Prijsopgave

Graag komen we met zorgorganisaties in contact om de implementatie van de Wet zorg en dwang te ondersteunen en samen te kijken naar de vraag. Wij zullen dan, in samenspraak, kosteloos een vrijblijvend voorstel geheel op maat samenstellen. Voor 2023 is er nog volop ruimte voor nieuwe (extramurale) maatwerk trajecten. Tijdens een kosteloos oriëntatiegesprek vertellen we meer over de mogelijkheden.

““De training Wet zorg en dwang was de eerste online training voor ons en een groot succes! De docent was enthousiast, vakkundig, praktijkgericht en heeft veel kennis.
Van zo’n docent willen mijn medewerkers wel vaker een training!”

Mathilde van Mierle – adviseur Leren & Ontwikkelen Careander, mede namens de deelnemers

KMBV - Betere zorg door ontwikkeling | Zorg opleidingen