Oriëntatiesessies voor een aankomende rol als toezichthouder in de zorg

Speciaal voor verpleegkundigen

Oriëntatiesessies voor een aankomende rol als toezichthouder in de zorg

In toenemende mate is de roep om (nieuwe) toezichthouders met een verpleegkundige achtergrond in te laten stromen bij zorginstellingen. Zij weten wat kwaliteit van zorg betekent, wat nodig is om medewerkers te motiveren en welke processen rondom de patiënt/cliënt plaatsvinden. Met de achtergrond van een verpleegkundige wordt een verbinding gelegd naar de praktijk, echter wel met het perspectief om de juiste dingen te doen en de dingen goed te doen. Toezichthouden is het balanceren tussen betrokkenheid en afstand houden. In het vakjargon wordt dit ‘rolvastheid’ genoemd. Als toezichthouder observeer je, stel je een oordeel uit en ben je in staat om als team van toezichthouders het bestuur/directie van advies te voorzien. Gewenste competenties zijn strategisch inzicht, zelfreflectie, ‘open’ vragen stellen en ‘op je handen kunnen blijven zitten’.

Tijdens de modules wordt er interactief getraind en samengewerkt met diverse ervaringsdeskundigen:

 • Beatrix van Emmerik; een ervaren toezichthouder met een bestuurlijke achtergrond
 • Hester Vermeulen; een nieuwe toezichthouder met een verpleegkundige achtergrond
 • Dick Webbink; een ervaren consultant selectie en werving voor toezichthouders

Hierdoor ontdekken de deelnemers of het vak passend is, welke stappen nodig zijn en wat de meerwaarde is van de vakinhoudelijke achtergrond als verpleegkundige voor een rol als toezichthouder.

Deze oriëntatiesessies zijn bedoeld om verpleegkundigen te laten onderzoeken of het toezichthouderschap in de zorg bij hen past.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het profiel van de toezichthouder
 • De context waarin de toezichthouder opereert
 • Past de functie bij de deelnemende verpleegkundige?
 • Welke persoonlijke ontwikkeling is (nog) nodig?

De editie van het voorjaar 2021 is vol. Op korte termijn volgen nieuwe data voor het najaar 2021.

 

Modules Bekijk programma

 • Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder
 • Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder
 • Dagdeel 3: Werving & selectie
 • Dagdeel 4: Is de rol van toezichthouder passend?

Doelgroep

Verpleegkundigen die een rol als toezichthouder in de zorg overwegen of binnenkort starten als toezichthouder in de zorg.


Kosten

€ 795,- (btw is niet van toepassing)

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?
Leergang Toetsen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder

KMBV Amersfoort: n.t.b.

Tijdens de ochtend van dag 1 wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelingen in de zorgsector
 • Good Governance
 • Het vak in de praktijk: dimensies van het vak van toezichthouder, verwachtingen, samenwerking stakeholders, positie in het krachtenveld, samenspel rvt en raad van bestuur
Incompany zorgopleiding - opleidingsinstituut KMBV

Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder

KMBV Amersfoort: n.t.b.

In de middag van dag 1 worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Profiel van de toezichthouder
 • Bespreken van ingevulde scan voor de toezichthouders met vragen over competenties, attitude en taken versus verwachtingen
 • Rol en verantwoordelijkheden als toezichthouder inclusief juridisch kader

Daarnaast vindt er tijdens de middag een praktijkgesprek plaats met een toezichthouder met een verpleegkundige achtergrond over de volgende onderwerpen:

 • Wat zet je speciaal in vanuit je verpleegkundige achtergrond als toezichthouder
 • Hoe krijg je invloed op een positieve manier
 • Dilemma’s voor een beginnende toezichthouder
Palliatieve zorg - Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Dagdeel 3: Werving & selectie

KMBV Amersfoort: n.t.b.

De ochtend van lesdag 2 staat in het teken van werving & selectie

Bezien vanuit de zorgorganisatie:

 • Het wervingsproces van een nieuwe toezichthouder
 • Profielbepaling (binnen de bestaande raad van toezicht)
 • Behoefte aan soort expertise
 • Generalist of specialist

Bezien vanuit de kandidaat:

 • Curriculum vitae
 • Eigen competenties
 • Vindplaatsen van vacatures
 • Het selecteren van vacatures
 • Het solliciteren
 • De functie van netwerken
 • Valkuilen
 • Tips voor de juiste aanpak en profilering
Trainen en toesten in de zorg - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Dagdeel 4: Is de rol van toezichthouder passend?

KMBV Amersfoort: n.t.b.

Tijdens de middag staat centraal of de deelnemer de rol van toezichthouder op zich wil en kan nemen. De aangereikte inzichten over de rol, positie, context, risico’s en randvoorwaarden komen hierbij aan bod. Op een interactieve wijze en via dialogen met andere deelnemers en de kerndocent komt de deelnemer tot een eigen beeld.

Deze oriëntatiesessies worden verzorgd door ervaren topdocenten:

Drs. Beatrix van Emmerik heeft een organisatiesociologische opleiding gevolgd met aanvullende masteropleiding in de zorg (MBA-H) en de commissarissencyclus te Nijenrode. Zij is werkzaam geweest als bestuurder en directeur, voornamelijk in de zorg, en begeleidt nu medische staven. Zij heeft daarnaast ruim 15 jaar ervaring als toezichthouder. Haar speciale belangstelling gaat uit naar de groepsdynamica van de raad en veranderprocessen ten gevolge van transities in de zorg.

 

Prof. dr. Hester Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. Zij is als hoogleraar Verplegingswetenschap verbonden aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Ook is ze namens de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen Nederland (V&VN) verbonden aan het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZEGG). Sinds het najaar van 2020 is Hester Vermeulen toezichthouder.

 

Drs. Dick Webbink heeft meer dan 25 jaar ervaring met werving en selectie. Als associate partner van Twynstra Gudde Executive Search is Dick gericht op governance in de volle breedte: van strategisch advies omtrent de inrichting van de besturing tot werving, selectie en ontwikkeling van bestuurders en toezichthouders in het publieke domein. Daarnaast verzorgt en begeleidt hij trainingen en evaluaties van toezichthouders. Hij is maatschappelijk actief en zelf ook toezichthouder.

Deze oriëntatiesessies zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

Wij raden je aan om na afronding van dit programma, wanneer je daadwerkelijk een toezichthoudende functie hebt verkregen, de Leergang “De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn” bij de NVTZ Academie te volgen ter verdieping van jouw kennis.

Bekijk alle ervaringen

Zusterorganisatie van Opleidingsinstituut KMBV is Avicenna Academie voor Leiderschap. Avicenna is onder andere regiepartner voor de academies voor toezichthouders van NVTZ (zorg & welzijn), VTOI-NVTK (onderwijs & kinderopvang) en VTW (woningcorporaties). Via deze academies worden ca. 2.000 toezichthouders per jaar opgeleid.

Oriëntatiesessies voor toezichthouders (onder andere in zorg en welzijn) worden al jaren verzorgd door Avicenna en beoordeelt met een gemiddelde van een acht.

Meer informatie over het inschrijven voor deze oriëntatiesessies is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats.

Wij raden je aan om na afronding van dit programma, wanneer je daadwerkelijk een toezichthoudende functie hebt verkregen, de Leergang “De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn” bij de NVTZ Academie te volgen ter verdieping van jouw kennis.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze oriëntatiesessies? Neem dan contact op met onze programma manager Leren & Ontwikkelen Josien Wissink. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Josien neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bekijk ook onze andere open opleidingen

 • Vaardigheidstraining voor verzorgenden IG en verpleegkundigen

 • Basisleergang hoogcomplexe vaardigheden

 • Hercertificering zorg

 • Opleiding tot trainer en toetser

 • Opleiding tot toetser

 • Training Specialistische palliatieve zorg

 • Basistraining palliatieve zorg

 • Expert Triage