My Learning Lab

Leren & ontwikkelen strategisch vormgeven in de zorg

My Learning Lab

Startdatum 29 juni 2021

Het vakgebied leren & ontwikkelen (Human Resource Development)  is zich levendig aan het ontwikkelen. In de afgelopen jaren zijn er diverse visies op leren bij gekomen. Leren in alleen maar een klaslokaal is niet meer van deze tijd. In veel zorgorganisaties gaat de aandacht uit naar het vergroten van werkplekleren, rol instroom en uitstroom, online trainingen, organiseren van sociaal en informeel leren en performance gericht ontwikkelen.

Het leren is niet (alleen) centraal georganiseerd, maar ligt in handen van diverse professionals. Hoewel het vakgebied volop in beweging is en de wereld om ons heen in verandering en ontwikkeling is, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat leren & ontwikkeling een TOP PRIORITEIT is in een zorgorganisatie. En als leerverantwoordelijke wil je dat op een kwalitatieve wijze leren & ontwikkelen op de strategische kaart van de organisatie staat! In het learning lab doe je – samen met andere leer en ontwikkelexperts – ideeën op hoe je leren strategisch kunt organiseren in jouw zorgorganisatie.

Het Learning Lab is opgebouwd vanuit de speelveld (organisatie) – spel (krachtenveld) – speler (L&D professional) gedachte. Om succesvol te kunnen zijn als L&D professional moet je op elk van de drie genoemde onderwerpen je rol strategisch vervullen.

Er zijn 3 dagdelen gepland voor het Learning Lab. Je ontmoet andere leerexperts (deelnemers) die in de zorgorganisatie verantwoordelijk zijn voor leren en ontwikkelen. In de overige dagdelen ligt, naast een inhoudelijke introductie, de nadruk op het leren van elkaar en analyseren en reflecteren op de eigen situatie.

 1. Intake en persoonlijk startpunt
 2. Organisatie doelstellingen & strategisch opleidingsplan
 3. Besluitvormingsprocessen & krachtenvelden
 4. L&D vakmanschap & persoonlijk leiderschap

29 juni 2021
 

Modules Bekijk programma

 • Intake
 • Organisatie doelstellingen & strategisch opleidingsplan
 • Besluitvormingsprocessen & krachtenvelden
 • L&D vakmanschap & persoonlijk leiderschap

Trainingsduur

Drie dagdelen, vooraf gegaan door een intakegesprek.


Doelgroep

Het Learning Lab is voor die professional die een rol vervult of gaat vervullen in het strategisch op de kaart zetten van leren en ontwikkelen in de organisatie. De groep bestaat uit 6-8 deelnemers vanuit verschillende zorgorganisaties.


Kosten

€ 995,- (btw is niet van toepassing)

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?

Intake

Online via Zoom:

Voordat je start met het Learning Lab is er met elke individuele deelnemer een online intake gesprek. In dit gesprek vindt er een formulering van de eigen leerbehoefte plaats.

Organisatie doelstellingen & strategisch opleidingsplan

KMBV, Amersfoort: dinsdag 29 juni 2021

In dit dagdeel ligt de focus op de inrichting van leren & ontwikkelen. We kijken hiernaar vanuit de filosofie: ‘success has a plan, failure has an excuse’. We starten het dagdeel met een kort theoretisch kader; hoe ziet een strategisch opleidingsplan eruit? Wat is de stip aan de horizon van de organisatie? Op welke manier is de organisatie hier mee bezig? Waar ligt de focus van de organisatie? Wat is de visie, missie en wat zijn de strategische doelstellingen? En sluit het leerbeleid, de visie op leren hierop aan?

Het proces van leren & ontwikkelen loopt in de praktijk niet altijd even synchroon met de geformuleerde strategische doelstellingen. Het analyseren van de (logische) verbinding tussen de strategische doelstellingen en het opleidingsplan is een eerste belangrijke stap voor het strategisch organiseren van leren in de organisatie.

In deze stap lonken de eerste kansen! Met het laten zien hoe perspectieven van leren kunnen leiden tot een verbetering van het presteren van de organisatie, leg je de verbinding met de core business van de zorgorganisatie. Met elkaar wisselen we uit hoe het leren is georganiseerd in de praktijk. Met de input van dit dagdeel ga je je eigen opleidingsplan verrijken of ga je starten met het maken van een  (nieuw) opleidingsplan.

Leergang trainen en toetsen - Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Besluitvormingsprocessen & krachtenvelden

KMBV, Amersfoort: woensdag 15 september 2021

Een duidelijke visie op leren en ontwikkelen met een daarbij behorend plan, in verbinding met de strategische doelstellingen is een goede start. Het is nog geen vanzelfsprekende garantie voor het ‘strategisch op de kaart staan’ van leren en ontwikkelen.

In deze sessie gaan we de bestaande krachtenvelden binnen organisaties uitwisselen en hoe je hier effectief invloed op kunt uitoefenen.

In het proces van het organiseren van leren en ontwikkelen zijn er veel (verschillende) stakeholders. Leren en ontwikkelen is vervlochten in de hele organisatie en iedereen heeft er een beleving bij en een mening over.

Het vergt van jou ten eerste inzicht in bestaande besluitvormingsprocessen en krachtenvelden voordat er invloed op uit geoefend kan worden. Naast het hebben van visie en een plan, is er veel organisatie sensitiviteit en ‘lobby, communicatie vaardigheid’ nodig om de plannen daadwerkelijk goedgekeurd te krijgen. Hiermee ga je aan de slag.

Incompany zorgopleiding - opleidingsinstituut KMBV

L&D vakmanschap & persoonlijk leiderschap

KMBV, Amersfoort: dinsdag 2 november 2021

In dit dagdeel gaat het over de professionele identiteit van de jou als deelnemer. We hebben stil gestaan bij het speelveld (organisatie), het spel (krachtenveld), maar natuurlijk heb jij als speler ook een belangrijke rol in het strategisch organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie.

Het maken van een persoonlijke SWOT analyse geeft inzicht in waar de krachten en blokkades zitten. We gebruiken in dit dagdeel een intervisie methodiek voor het verkennen van individuele ontwikkelmogelijkheden.

Carmen van Dam

Carmen is programma manager bij Opleidingsinstituut KMBV en verantwoordelijk voor de inhoud van diverse scholingsprogramma’s die Opleidingsinstituut KMBV aanbiedt. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van klantgericht ontwikkelen en vormgeven van ontwikkeltrajecten op organisatie- en persoonlijk niveau. Carmen is goed bekend met de thematieken die spelen in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn.

Carmen heeft daarnaast in het verleden een ruime ervaring opgedaan als trainer en adviseur bij diverse bedrijven en heeft werkervaring in zowel de thuiszorg als de ziekenhuissector. Van oorsprong is zij kinderverpleegkundige. Haar aanpak kenmerkt zich door haar heldere communicatie, enthousiasme en resultaatgerichte manier van werken.

Quote: “Touching instead of teaching. In plaats van belerend kennis over dragen, open staan om de werkelijke leerbehoefte én leernoodzaak te doorgronden. Vervolgens hier op aansluiten en mensen helpen te leren en te ontwikkelen. Dat is mijn persoonlijke stijl.”

Deelname aan het Learning Lab geeft jou focus, energie en praktische handvatten voor het ‘strategisch op de kaart zetten’ van leren en ontwikkelen in jouw organisatie. En dit Learning Lab is de start van een kwalitatief leernetwerk!

Deze opleiding is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over het inschrijven voor deze opleiding is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze oriëntatiesessies? Neem dan contact op met onze programma manager Leren & Ontwikkelen Josien Wissink. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Josien neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bekijk ook onze andere open opleidingen

 • Opleiding tot trainer en toetser

 • Opleiding tot toetser

 • Hercertificering

 • Basisleergang hoogcomplexe vaardigheden

 • Vaardigheidstraining voor verzorgenden IG en verpleegkundigen

 • Training zorg-verantwoordelijken Wzd

 • Oriëntatiesessies voor een rol als toezichthouder in de zorg

  Speciaal voor verpleegkundigen