U bevindt zich hier: Home » Corona beleid

Corona beleid Opleidingsinstituut KMBV

*Update 21 april 2021*

Bekijk hier het corona protocol van Opleidingsinstituut KMBV

Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hebben een enorme impact op ons allemaal. Die impact is voor iedereen weer anders. Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 20 april, waarin enige versoepelingen zijn aangekondigd, zijn er veel vragen rondom het virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in 2021. We begrijpen je vragen en vertellen je graag meer over jouw deelname.


Doorgang opleidingen

Vanuit de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is aangegeven dat op een eigen locatie er weer fysiek les kan worden gegeven, mits wordt voldaan aan alle gestelde richtlijnen. Onze locatie in Amersfoort is geheel ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM, we houden een gezondheidscheck vooraf bij al onze deelnemers en hanteren uiteraard de 1,5 meter richtlijn. Bij situaties waar de 1,5 meter richtlijn niet mogelijk is, is een mondkapje verplicht.

Vanzelfsprekend houden wij ons bij onze uitvoeringen net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Dat betekent wij steeds afstemmen met opdrachtgevers, branche-organisaties, instellingen en andere betrokkenen. Wij zoeken continu naar de beste afweging in verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van deelnemers, docenten en de samenleving EN het kunnen blijven ondersteunen in persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze deelnemers. Daartoe zullen we steeds in het moment naar de laatste inzichten beslissingen nemen. We houden deelnemers en docenten zo veel mogelijk tijdig op de hoogte. Ook zullen we alternatieven gaan bieden, zoals meer online leeromgevingen, online meetings en webinars.

Onze kernwaarden open, veerkrachtig, bezield, daadkrachtig en persoonlijk houden we daarbij steeds in het oog.


Wat betekent dit voor mijn deelname? 

De deelnemers van onze open leergangen die van start gaan zijn inmiddels geïnformeerd over de doorgang van hun opleiding. Je kunt je hiervoor gerust inschrijven, de data staan op onze website. Heb je op het moment van deelname klachten of vraagt het coronavirus daar in jouw thuissituatie, werkcontext of samenleving om, dan kun je jouw deelname kosteloos verschuiven naar een later moment. Heb je vragen over wat de laatste berichtgevingen betekenen voor jouw deelname? Of wil je meer weten over onze maatregelen? Neem dan contact met ons op, via 0570-760010 of via mail.

 

Dit bericht wordt aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en GGD.