Nieuws

» Inloggen op onze online leeromgeving
InteraktContour

Opleidingsinstituut KMBV aan de slag bij InteraktContour

Opleidingsinstituut KMBV is vorig jaar gestart met een gecombineerd traject van Verpleegtechnische Vaardigheden en Trainen en Toetsen bij de organisatie InteraktContour. Tijdens dit voorjaar is de scholing Verpleegtechnische Vaardigheden voor de tweede groep afgerond. De deelnemers hebben hier zelf een enthousiast stukje over geschreven. “Het eerste dagdeel stond in het thema van: “Verpleegkundig redeneren”. Aan […] Lees verder »

Vrijdag 2 juni 2017 – Verdiepingsdag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

In 2012 is de leergang Trainen en Toetsen gelanceerd. Een compact programma waarbij het professioneel beoordelen van de verpleegtechnische vaardigheden van collega’s centraal staat. Essentiële theoretische kennis wordt gecombineerd met toepassing in de praktijk. Dit voorjaar start de 12e open editie en diverse organisaties hebben de leergang incompany georganiseerd. Als vervolg op deze leergang organiseren […] Lees verder »

IMG_20170407_152641

Opleidingsinstituut KMBV gestart met groot toetsingstraject bij De Vijverhof.

De Vijverhof heeft Opleidingsinstituut KMBV gevraagd om, op een eigen locatie, een toetsingstraject omtrent verpleegtechnische vaardigheden te starten. De ruim 65 medewerkers worden snel en vakkundig (met weinig verlet- en geen reisuren) getoetst door toetsassesoren van KMBV. De Vijverhof heeft speciaal voor dit traject een tijdelijk skillslab gecreëerd. De deelnemers bereiden zichzelf theoretisch en praktisch voor […] Lees verder »

Foto's afsluiting

50 Wijkverpleegkundigen van Vérian ronden succesvol de leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige af

Met veel enthousiasme van zowel de wijkverpleegkundigen zelf als het management van Vérian rondden 50 wijkverpleegkundigen de KMBV leergang ‘Nieuwe Wijkverpleegkundige’ met succes af. Onderdeel van de leergang was de inmiddels befaamde talentenanalyse. De uitkomsten geven meteen een goed zicht op welke ontwikkelpunten er zijn. De leergang werd afgerond met mooie presentaties van de deelnemers, […] Lees verder »

thebe_stakeholdersdag_1000x667-850x478

Staatssecretaris van Rijn geeft startschot van Ontwikkelprogramma voor 2200 intramurale werknemers bij Thebe door Opleidingsinstituut KMBV

Tijdens de relatiemiddag van zorgorganisatie Thebe op 13 december 2016 startte staatssecretaris Van Rijn officieel het programma ‘Waardevol Ontwikkelen’ in het kader van ‘Waardigheid en Trots’. Het zeer omvangrijke programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd samen met Opleidingsinstituut KMBV en Thebe. Gedurende 3 jaar wordt het gehele programma uitgevoerd. Bestuurder Rob Stam: “Thebe wil haar medewerkers […] Lees verder »

KMBV seminar

Opleidingsinstituut KMBV staat al sinds jaar en dag bekend als hét opleidingsinstituut voor verpleegkundigen in specialistische thuiszorgteams. Om u als verpleegkundige nog beter van dienst te kunnen zijn organiseren wij dit najaar een extra KMBV seminar voor thuiszorg verpleegkundigen. Tijdens ons exclusieve seminar worden twee workshops verzorgd, waarin een verdiepende slag gemaakt wordt op een […] Lees verder »

Bijzondere opdracht Thebe Intramuraal: op 20 locaties 2000 medewerkers helpen ontwikkelen

Recent heeft Opleidingsinstituut KMBV van Thebe Intramuraal een bijzondere de opdracht gekregen. Circa 2000 zorgmedewerkers worden opgeleid om op een goede manier de zorg in de toekomst te kunnen bieden aan meer dan 3.000 cliënten. Er zijn verschillende opleidingen ontwikkeld voor alle disciplines in de Thebe organisatie, zowel verpleegkundigen niveau 3, 4 en 5, behandelaars, […] Lees verder »

voorkant brochure

Vernieuwde brochure Aantoonbaar bekwaam online

Onze vernieuwde brochure Aantoonbaar bekwaam staat nu online. Er is een nieuwe Vaardigheidstraining voor verzorgenden en verpleegkundigen. Deze leergang is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen die bevoegd zijn tot het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden en die hun bekwaamheid willen vergroten of opfrissen. De bestaande Basisleergang en Hercertificering hebben beide nieuwe modules gekregen. Aan Trainen en […] Lees verder »

Opleidingsinstituut KMBV speelt met de opleidingstrajecten “Samen werken in de wijk” in op de uitkomst van het onderzoek van ZonMW

ZonMw heeft op verzoek van het ministerie van VWS een verkenning laten uitvoeren naar de rol, omvang en behoeften aan deskundigheidsbevordering van de verzorgenden in de wijk. Op 2 mei 2016 is het rapport ‘Verzorgenden in wijkteams’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Een van de uitkomsten van het rapport is dat een extra impuls voor […] Lees verder »

Vrijdag 20 mei 2016 Themadag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

In 2012 is de leergang Trainen en Toetsen gelanceerd. Een compact programma waarbij het professioneel beoordelen van de verpleegtechnische vaardigheden van collega’s centraal staat. Essentiële theoretische kennis wordt gecombineerd met de toepassing in de praktijk. Dit voorjaar start de 10e open editie en diverse organisaties hebben de leergang incompany georganiseerd. De leergang legt bij de […] Lees verder »

1100 verpleegkundigen Thebe worden door KMBV opgeleid

Na het succesvol opleiden van ruim 150 wijkverpleegkundigen gaat Opleidingsinstituut KMBV ook ruim 1100 verpleegkundigen niveau 3 en 4 opleiden bij Thebe in het kader van Samen werken in de Wijk. Dit programma voor niveau 3 en 4 sluit nauw aan bij de nieuwe rolinvulling van de wijkverpleegkundige. Er zijn veel zorgprofessionals van niveau 3 […] Lees verder »

Samenwerking V&VN en KMBV inzake Trainen & Toetsen

Al jarenlang hebben V&VN en Opleidingsinstituut KMBV een samenwerkingsverband op het gebied van leergangen rondom Verpleegtechnische Vaardigheden. Leden van V&VN krijgen daarom een aantrekkelijke korting op zowel de Basisleergang als de Hercertificering. Vanaf heden heeft Opleidingsinstituut KMBV deze samenwerking met V&VN uitgebreid met de Leergang Trainen & Toetsen. Deze leergang is een inhoudelijk stevige én […] Lees verder »

Artikel in het maandelijkse V&VN Magazine

Opleidingsinstituut KMBV staat deze maand met een artikel in het V&VN magazine. Dit magazine valt deze week bij alle leden van V&VN op de mat. Aanleiding voor dit artikel is het vernieuwde programma van de Hercertificering. De Programma Manager Zorg van Opleidingsinstituut KMBV, Carmen van Dam, vertelt in dit artikel over de veranderingen die zijn […] Lees verder »

Programma Samen werken in de Wijk: geaccrediteerd in Kwaliteitsregister V&V

Goed nieuws! Het nieuwe programma ‘Samen werken in de Wijk’, is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Dat betekent dat u na het volgen van deze leergang 32 accreditatiepunten krijgt bijgeschreven. Wat is het Kwaliteitsregister V&V? Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar u als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat u aan deskundigheidsbevordering doet. Voor […] Lees verder »

aantoonbaar bekwaam voorkant

Nieuwe brochure Aantoonbaar bekwaam staat online

Onze nieuwe brochure Aantoonbaar bekwaam is vandaag online geplaatst. De belangrijkste vernieuwingen in deze brochure hebben alles te maken met de Hercertificering en het nieuwe Programma Samen werken in de Wijk. Dit najaar gaat de vernieuwde Hercertificering van start. De belangrijkste wijzigingen zijn een uitbreiding van het onderwerp Palliatieve Pijnbestrijding, het nieuwe onderwerp ‘Intrathecale pijnbestrijding’ […] Lees verder »

Samen werken in de Wijk bij Laverhof najaar 2015 van start

In september 2015 start Opleidingsinstituut KMBV een opleidingstraject bij Laverhof voor circa 80 verzorgenden. Hiervoor is een nieuw programma ontworpen, te weten Samen Werken in de Wijk. Dit programma sluit nauw aan bij de nieuwe rolinvulling van de wijkverpleegkundige. Er zijn veel zorgprofessionals van niveau 3 en 4 die samen in het team met de […] Lees verder »

Jaarcongres V&VN ‘De handen in één’

Afgelopen vrijdag, 10 april, was Opleidingsinstituut KMBV aanwezig op het Jaarcongres ‘De handen in één’ van V&VN. Dit congres was het eerste gezamenlijke congres van de gefuseerde afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en was daarnaast de feestelijke start van deze afdeling. Opleidingsinstituut KMBV was met een stand aanwezig tijdens dit congres. De bezoekers konden bij […] Lees verder »

Vrijdag 22 mei 2015 Landelijke Verdiepingsdag Trainen en Toetsen

In 2012 is de leergang Trainen en Toetsen gelanceerd. Een compact programma waarbij het professioneel beoordelen van de verpleegtechnische vaardigheden van collega’s centraal staat. Essentiële theoretische kennis wordt gecombineerd met de toepassing in de praktijk. Dit voorjaar start de 8e open editie en diverse organisaties hebben de leergang incompany gevolgd. De leergang legt bij de […] Lees verder »

Aantoonbaar bekwaam skillsdag

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Opleidingsinstituut KMBV de 1e versie van De Aantoonbaar bekwaam Skillsdag. Dit is dé dag waarop je als zorgprofessional zelf je eigen maatwerk kennis- en trainingsdag volgt. Deze dag vindt plaats op vrijdag 1 november bij het Akoesticum in Ede. We hebben allemaal onze blinde vlekken of automatische werkwijzen. Ook veranderen protocollen of […] Lees verder »

Leertraject voor 128 verzorgenden en verpleegkundigen van start bij HWW Zorg

Volgende week start Opleidingsinstituut KMBV met een opleidingstraject voor 128 wijkziekenverzorgenden en verpleegkundigen bij HWW Zorg in Den Haag. Dit programma is ontwikkeld om de wijkziekenverzorgenden en verpleegkundigen te laten bijscholen en professionaliseren. Opnieuw opfrissen, actualiteiten delen met andere ervaren collega’s en professioneel doorgroeien in een veranderende tijd zijn de kenmerken van dit programma. De […] Lees verder »

Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige: opnieuw geaccrediteerd in Kwaliteitsregister V&V!

Goed nieuws! De Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige is opnieuw geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V voor 49 punten! Dat betekent dat u als verpleegkundige na het volgen van deze leergang accreditatiepunten krijgt bijgeschreven in het deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde mits u al bent ingeschreven in dit deskundigheidsgebied. Bent u niet ingeschreven in dit deskundigheidsgebied dan worden de punten opgevoerd […] Lees verder »

Wijziging tarief Basisleergang

Twee jaar geleden heeft Opleidingsinstituut KMBV de strategische keuze gemaakt om de inhoudelijke regie van de programma’s van Aantoonbaar bekwaam (Basisleergang en Hercertificering) naar zich toe te trekken. Voorheen werd dit verzorgd door samenwerkingspartner St. Antonius Academie. Opleidingsinstituut KMBV heeft vervolgens de programma’s grondig geanalyseerd en daar waar nodig aangepast op de actuele ontwikkelingen in […] Lees verder »

Start onderscheidend leertraject Decentralisatie Zorg & Welzijn voor (lokale) overheden en aanbieders

Hoe kunt u kansrijk anticiperen op de decentralisaties in zorg en welzijn? Niet vaak is er de mogelijkheid om (wellicht voor de komende tientallen jaren) het zorg- en welzijnsaanbod voor de samenleving vorm te geven. Het is een unieke kans én een grote verantwoordelijkheid voor overheden én Zorg- & Welzijnsorganisaties. Oude werkwijzen gaan op de […] Lees verder »

Opdracht van Thebe voor opleiding 125 Wijkverpleegkundigen (9 leergangen)

Thebe heeft na een uitvoerige selectie tussen diverse opleidingsinstituten gekozen om haar 125 wijkverpleegkundigen te laten scholen door Opleidingsinstituut KMBV. De selectiecommissie van Thebe bestond uit vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen zelf, enkele regiomanagers en teamcoaches. De leergang bestaat uit 7 dagen met verschillende thema’s en een talentanalyse per wijkverpleegkundige. Ook worden er diverse Avondcolleges gegeven op […] Lees verder »

Extra editie Hercertificering najaar 2014

Wegens grote belangstelling zitten de twee edities Hercertificering van het najaar vol! Maar…er is een extra editie Hercertificering gepland op vrijdag 31 oktober, 14 november en 28 november 2014. Dus schrijf snel in om verzekerd te zijn van een plek. Lees verder »

Opdrachtgevers en deelnemers zeggen over Opleidingsinstituut KMBV:

  “Met een omvangrijk ontwikkeltraject voor circa 150 wijkverpleegkundigen, de Leergang “Wijkverpleegkundige op Koers”, wordt er goed en dynamisch aangesloten op onze behoeften en uitgangspunten. Ik ben meer dan tevreden over onze samenwerking.”
  Clasine Schraa – Manager Zorgteams Tilburg Oud Zuid, Thebe Thuiszorg

  Is een toonaangevende sparringpartner in de zorgsector

  “Opleidingsinstituut KMBV heeft bij ons gezorgd voor een leerzame en leuke scholing. De professionele inbreng en aanpak zijn ons erg bijgebleven”

  Mie van Hooijdonck – HR adviseur leren & ontwikkelen, Surplus Zorg (voorheen Stichting Elisabeth Breda)

   

  Komt met vernieuwende ontwikkeltrajecten op basis van nut en noodzaak én de menselijke maat

  “Prima! Ik ga na het practicum carrousel een stuk zekerder de wijk in.”
  Deelnemer incompany Hercertificering

  Maakt haar belofte meer dan waar

  “Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”
  Sabine Meijer – ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

  “Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over.”
  Allie Koekoek – verpleegkundige bij het GVT team Amstelring

  “Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang.”
  Hennie Lammerink – GWV TechnoTeam bij Vérian

  “Je staat eens stil bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom doe ik iets? Ik werk nu minder op de automatische piloot”
  Ellen Ott – ZZP verpleegkundige, oud-deelneemster Vaardigheidstraining

  “Wij kijken terug op een ontzettende leerzame en leuke training. De (vernieuwde) kennis nemen we weer mee naar de werkvloer en we hebben allemaal zin om ermee aan de slag te gaan en de kennis over te dragen aan onze collega’s.”
  Deelnemers incompany traject InteraktContour

  “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van het toetscarrousel. Deelnemers die dachten op routine deel te kunnen nemen redden het daar niet mee. Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd. De “eigen” toetsers voelen zich nu nog meer gesterkt in hun eigen vakbekwaamheid. “
  Humanitas DMH

  “Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”
  Greet Weidijk – verpleegkundige specialistisch team Icare

  “Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen. De geboden handvaten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”
  Greetje Molenaar – kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek, oud-deelneemster Trainen en Toetsen

  “Door de expertise van de docent werd verbinding gemaakt tussen alle deelnemers en niveaus. We hebben nu een compleet inzicht in het totaal plaatje intern en extern en verlenen daardoor doelgerichtere zorg.”
  Christopher Mannessen – zorgcoördinator V&V Thuiszorg Hart voor Nederland, over het Zorgleefplan traject ‘Hart voor de cliënt’

  “De Verdiepingsdag was een hele mooie dag, een dag van halen met een goede opbouw. Kortom, een zinvolle dag waar ik veel aan heb gehad!”
  Truus Kuiper – opleidingsadviseur Liante over de jaarlijkse Verdiepingsdag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

Bezoekadres

Vestiging Deventer: Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer
Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort

Postadres

Postbus 292 | 7400 AG Deventer | T 0570 – 76 00 10

Deel via

Informatie

Indien u vragen heeft of nader informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Opleidingsinstituut KMBV
Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer

T 0570 – 76 00 10
info@kmbv.nl
www.kmbv.nl

 

Bel me terug