Wet zorg en dwang 2020

» Inloggen op onze online leeromgeving

KMBV_Webbanner_ZorgenDwang_540x185_v01.3_201119
Wet zorg en dwang 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. Daarmee wordt de wet BOPZ vervangen. Er zijn diverse zorgorganisaties en zorgprofessionals al met een training op dit gebied via Opleidingsinstituut KMBV gestart. Met behulp van deze training kan de organisatie en de zorgprofessional de veranderingen vanuit deze nieuwe wet geleidelijk implementeren in de werkzaamheden.

Kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’.  Dat wil zeggen dat ‘onvrijwillige zorg’ (vrijheidsbeperking) zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. De Wet zorg en dwang geldt in instellingen, de thuissituatie, logeervormen en in kleinschalige woonvormen.

Open en maatwerk programma
De open training die opleidingsinstituut KMBV heeft ontwikkeld, behandelt de belangrijkste punten uit de Wet zorg en dwang. Deze scholing wordt hier onder toegelicht.

Daarnaast voert Opleidingsinstituut KMBV maatwerktrajecten uit in ondersteuning van zorgorganisaties op het gebied van deze nieuwe wet. Dat kan op verschillende aandachtsgebieden: van het geven van advies tot train de trainer programma’s. Graag komen we met u in contact om uw vraag en behoefte nader vast te stellen. Wij zullen dan, in samenspraak met u, een vrijblijvend voorstel geheel op maat samenstellen. Neem voor de mogelijkheden gerust contact met ons op via 0570 – 76 00 10 of info@kmbv.nl.


Inhoud van de (open) training:

 • Context van de wet en uitgangspunten
 • Rechten en plichten van de cliënt
 • Nieuwe definitie: Onvrijwillige zorg
 • Verantwoordelijkheden en taken (zorg)organisatie en (zorg)professional
 • Onderzoek en alternatieven voor onvrijwillige zorg
 • Het zorgplan en het stappenplan
 • Multidisciplinair samenwerken: communicatie
 • Evaluatie

Resultaat

 • Je hebt kennis van de Wet zorg en dwang, waarbij goede zorg voor de cliënt centraal staat
 • Je bent op de hoogte van eigen rol:  taken en verantwoordelijkheden
 • Je bent in staat om te kijken naar alternatieven voor onvrijwillige zorg
 • Je bent in staat om het stappenplan toe te passen
 • je bent in staat om het totaalproces te overzien

Doelgroep
Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3 en hoger, uit de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenbranche. Deze training bieden we in combinatie met diverse e-learning modules en eigen praktijkcasuïstiek aan.

Duur scholing
2 dagen. Klik hier voor data en het aanmeldformulier.

Contact
Opleidingsinstituut KMBV is een landelijk opleidingsinstituut. Onze leergangen vinden plaats op locaties centraal in Nederland. Wilt u meer informatie over dit programma? Of wilt u samen met ons kijken naar een maatwerktraject rondom de invoering van deze wet en de gevolgen hiervan? Neem dan gerust contact met ons op via 0570 – 76 00 10 of via info@kmbv.nl.

Opdrachtgevers en deelnemers zeggen over Opleidingsinstituut KMBV:

  “Met een omvangrijk ontwikkeltraject voor circa 150 wijkverpleegkundigen, de Leergang “Wijkverpleegkundige op Koers”, wordt er goed en dynamisch aangesloten op onze behoeften en uitgangspunten. Ik ben meer dan tevreden over onze samenwerking.”
  Clasine Schraa – Manager Zorgteams Tilburg Oud Zuid, Thebe Thuiszorg

  Is een toonaangevende sparringpartner in de zorgsector

  “Opleidingsinstituut KMBV heeft bij ons gezorgd voor een leerzame en leuke scholing. De professionele inbreng en aanpak zijn ons erg bijgebleven”

  Mie van Hooijdonck – HR adviseur leren & ontwikkelen, Surplus Zorg (voorheen Stichting Elisabeth Breda)

   

  Komt met vernieuwende ontwikkeltrajecten op basis van nut en noodzaak én de menselijke maat

  “Prima! Ik ga na het practicum carrousel een stuk zekerder de wijk in.”
  Deelnemer incompany Hercertificering

  Maakt haar belofte meer dan waar

  “Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”
  Sabine Meijer – ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

  “Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over.”
  Allie Koekoek – verpleegkundige bij het GVT team Amstelring

  “Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang.”
  Hennie Lammerink – GWV TechnoTeam bij Vérian

  “Je staat eens stil bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom doe ik iets? Ik werk nu minder op de automatische piloot”
  Ellen Ott – ZZP verpleegkundige, oud-deelneemster Vaardigheidstraining

  “Wij kijken terug op een ontzettende leerzame en leuke training. De (vernieuwde) kennis nemen we weer mee naar de werkvloer en we hebben allemaal zin om ermee aan de slag te gaan en de kennis over te dragen aan onze collega’s.”
  Deelnemers incompany traject InteraktContour

  “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van het toetscarrousel. Deelnemers die dachten op routine deel te kunnen nemen redden het daar niet mee. Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd. De “eigen” toetsers voelen zich nu nog meer gesterkt in hun eigen vakbekwaamheid. “
  Humanitas DMH

  “Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”
  Greet Weidijk – verpleegkundige specialistisch team Icare

  “Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen. De geboden handvaten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”
  Greetje Molenaar – kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek, oud-deelneemster Trainen en Toetsen

  “Door de expertise van de docent werd verbinding gemaakt tussen alle deelnemers en niveaus. We hebben nu een compleet inzicht in het totaal plaatje intern en extern en verlenen daardoor doelgerichtere zorg.”
  Christopher Mannessen – zorgcoördinator V&V Thuiszorg Hart voor Nederland, over het Zorgleefplan traject ‘Hart voor de cliënt’

  “De Verdiepingsdag was een hele mooie dag, een dag van halen met een goede opbouw. Kortom, een zinvolle dag waar ik veel aan heb gehad!”
  Truus Kuiper – opleidingsadviseur Liante over de jaarlijkse Verdiepingsdag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

Bezoekadres

Vestiging Deventer: Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer
Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort

Postadres

Postbus 292 | 7400 AG Deventer | T 0570 – 76 00 10

Deel via

Informatie

Indien u vragen heeft of nader informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Opleidingsinstituut KMBV
Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer

T 0570 – 76 00 10
info@kmbv.nl
www.kmbv.nl

 

Bel me terug