Thema’s

Aantoonbaar bekwaam

Het vak van verpleegkundige verandert. De eisen liggen niet alleen meer op het technische deel, maar ook op de dienstverlening naar de cliënt. Zorg dragen en oog hebben voor het totaal welbevinden van de cliënt staat steeds meer centraal. De verpleegkundige krijgt daarbij een steeds meer coördinerende rol en meer verantwoordelijkheid. Lees verder »

Beweeg elke dag!

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid, op de kwaliteit van leven en het vertraagt bovendien de gevolgen van het verouderingsproces. En dat geeft weer allerlei mogelijkheden om nieuwe en andere dingen te doen die het leven veraangenamen. Lees verder »

Brochures

Lees verder »

Geef talenten van vrijwilligers de kans

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ook krijgt het samenspel tussen de formele en informele zorg steeds meer nadruk. Het wordt daarmee steeds belangrijker dat vrijwilligers goed in de ontwikkelingen worden meegenomen en dat hun talenten en kwaliteiten worden benut. Lees verder »

Héérlijk koken met gemak!

Van de dagelijkse keuze van de menu’s, het kopen van de ingrediënten tot en met de afwas. Je krijgt praktische handvatten hoe je dit kunt doen met collega’s, je hebt er plezier in, de bewoners eten meer en beter én op de afdeling wordt het gezelliger! Lees verder »

Het goede gesprek

In het programma staan de mogelijkheden en interesses van jou als deelnemer/zorgprofessional centraal. Je leert de bijzondere dagelijkse momenten te (her)kennen en te gebruiken. Wat zijn mooie gespreksopeners? Welke elementen uit het dagelijks leven kun je gebruiken voor een optimaal contact met de cliënt/bewoner? Lees verder »

Incompany

Lees verder »

Lees verder »

Maak(t) levensvragen bespreekbaar

Mensen maken veel mee in hun leven. Dit programma helpt je met een nieuwe blik naar bewoners te kijken, recht te doen aan hun eigenheid. Met aandacht het gesprek aan gaan. Tussen de dagelijkse zorg door én ook op momenten waar wat meer tijd is. Lees verder »

Meer informatie

Lees verder »

Muziek Raakt in de zorg

Wat dacht je bijvoorbeeld van individuele geluidsbeleving met instrumenten, groepsspel of een meezing- en liedjes show? Dit programma biedt voorbeelden en inspiratie voor muzikale activiteiten en geeft je handreikingen om eenvoudige, korte muziekbelevenissen toe te passen. Lees verder »

Omgaan met rouw en verlies

Hoe ga je als zorgprofessional om met rouw en verlies bij cliënten, patiënten of bewoners? Je wilt wel ondersteunen en begeleiden, maar hoe doe je dat? Lees verder »

Talentontwikkeling

Medewerkers die op de juiste plaats werken, bieden een betere dienstverlening naar de klanten, werken beter samen, presteren beter en hebben ook meer werkplezier. Lees verder »

Werken in de Wijk

Deze opleidingen sluiten aan op de ontwikkelingen in de zorg met betrekking tot het wijkgericht werken. Het gaat uit van een optimaal samenspel tussen de verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Een uitgebalanceerd aanbod voor medewerkers van zowel niveau 3 en 4 als niveau 5. Lees verder »

Zelforganiserende Teams

De trend om meer en meer te werken vanuit het principe van zelforganiserende teams met zorg- en welzijnsprofessionals, zet zich na een aanvankelijke weifeling gestaag door. Het biedt inderdaad vele voordelen, mits juist toegepast. Lees verder »

Zorgleefplan

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VV&T) hebben een gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren door verantwoorde zorg. Lees verder »

Opdrachtgevers en deelnemers zeggen over Opleidingsinstituut KMBV:

  “Met een omvangrijk ontwikkeltraject voor circa 150 wijkverpleegkundigen, de Leergang “Wijkverpleegkundige op Koers”, wordt er goed en dynamisch aangesloten op onze behoeften en uitgangspunten. Ik ben meer dan tevreden over onze samenwerking.”
  Clasine Schraa – Manager Zorgteams Tilburg Oud Zuid, Thebe Thuiszorg

  Is een toonaangevende sparringpartner in de zorgsector

  “Opleidingsinstituut KMBV heeft bij ons gezorgd voor een leerzame en leuke scholing. De professionele inbreng en aanpak zijn ons erg bijgebleven”

  Mie van Hooijdonck – HR adviseur, Stichting Elisabeth Breda

   

  Komt met vernieuwende ontwikkeltrajecten op basis van nut en noodzaak én de menselijke maat

  “Prima! Ik ga na het practicum carrousel een stuk zekerder de wijk in.”
  Deelnemer incompany Hercertificering

  Maakt haar belofte meer dan waar

  “Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”
  Sabine Meijer – ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

  “Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over.”
  Allie Koekoek – verpleegkundige bij het GVT team Amstelring

  “Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang.”
  Hennie Lammerink – GWV TechnoTeam bij Vérian

  “Je staat eens stil bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom doe ik iets? Ik werk nu minder op de automatische piloot”
  Ellen Ott – ZZP verpleegkundige, oud-deelneemster Vaardigheidstraining

  “Wij kijken terug op een ontzettende leerzame en leuke training. De (vernieuwde) kennis nemen we weer mee naar de werkvloer en we hebben allemaal zin om ermee aan de slag te gaan en de kennis over te dragen aan onze collega’s.”
  Deelnemers incompany traject InteraktContour

  “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van het toetscarrousel. Deelnemers die dachten op routine deel te kunnen nemen redden het daar niet mee. Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd. De “eigen” toetsers voelen zich nu nog meer gesterkt in hun eigen vakbekwaamheid. “
  Humanitas DMH

  “Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”
  Greet Weidijk – verpleegkundige specialistisch team Icare

  “Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen. De geboden handvaten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”
  Greetje Molenaar – kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek, oud-deelneemster Trainen en Toetsen

 

Postadres

Postbus 292 | 7400 AG Deventer | T 0570 – 76 00 10

Deel via

Informatie

Indien u vragen heeft of nader informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Opleidingsinstituut KMBV
Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer

T 0570 – 76 00 10
info@kmbv.nl
www.kmbv.nl

 

Bel me terug