Training zorgverantwoordelijken Wzd

Training zorgverantwoordelijken Wzd

De nieuwe Wet zorg en dwang en de nieuwe rol zorgverantwoordelijke vraagt om een goede begeleiding voor de toepassing in de praktijk. De uitleg omtrent de theorie, de interne organisatie en de ‘echte praktijk om de cliënt op de beste wijze te ondersteunen in ‘Nee tenzij’ voor zorgverantwoordelijken wordt hoog beoordeeld in de incompany Wzd trainingen.

De trainingsdagen voor deze open opleiding zijn opgebouwd uit de onderwerpen:

 • Theorie en terminologie Wzd nader verklaard in praktijktaal, functie zorgverantwoordelijke wat houdt dat in?
 • Stappenplan, alternatieven onderzoek met actuele casuïstiek, beleid eigen organisatie
 • Eigen casuïstiek, finetuning eigen rol

Na deze training zijn de deelnemers in staat hun rol als zorgverantwoordelijke uit te voeren en daarbij het beleid en de afspraken binnen de eigen organisatie toe te passen.

Deze training is ook incompany mogelijk.

 

Modules Bekijk programma

 • Dag 1 - Van wet en theorie naar de praktijk
 • Dag 2 - Toepassen in de praktijk

Trainingsduur

De training duurt 2 dagen.


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals vanaf niveau 3 die als zorgverantwoordelijke Wzd aan de slag gaan of zijn.


Kosten

€ 875,- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing).

Onze adviseur zorgopleidingen vertelt je graag meer en kan je adviseren bij het maken van de juiste keuze. Meer weten?
Leergang trainen en toetsen - Zorg opleidingen - KMBV Betere zorg door ontwikkeling

Dag 1 - Van wet en theorie naar de praktijk

Amersfoort: n.t.b. 2022
 • Wet zorg en dwang in een vogelvlucht: verschil Wet Bopz en Wzd, terminologie
 • Profiel en taken zorgverantwoordelijke en visie Wzd eigen organisatie
 • Stappenplan en rolverdelingen: ieder heeft een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid, maar er wordt ook samengewerkt in het belang van de cliënt
 • Alternatieven onderzoek
 • Werkprocessen eigen zorgorganisatie Wet zorg en dwang inclusief MDO, casuschecker en wat en waar verwerken in het zorgplan
 • Casuïstiek oefenen
 • Eigen ‘stappenplan na vandaag’ huiswerk
Incompany zorgopleiding - opleidingsinstituut KMBV

Dag 2 - Toepassen in de praktijk

Amersfoort: n.t.b. 2022

Er wordt gestart met een terugblik, vragen over dag 1 en de huiswerkopdracht.

 • Persoonsgericht werken Wet zorg en dwang en communicatie: Ieder heeft een eigen een rol, taak en verantwoordelijkheid, maar er wordt ook samengewerkt in het belang van de cliënt
 • Casussen en werkprocessen oefenen met o.a. zorgplannen en MDO gespreksinhoud
 • Artikel 21
 • Actuele aanpassingen van de Wet Zorg en dwang,
 • Lessons learned in de praktijk van zorgorganisaties.
 • Wat moet er (nog) gebeuren in jouw zorgorganisatie?

Een Wet zorg en dwang reader, e-learning modules en de KMBV-Wzd ervaringsscan zijn onderdeel van de training en zorgen voor actualiteit, verdieping en persoonlijk inzicht.

Huiswerkopdrachten zorgen voor verbinding met de eigen zorgorganisatie in beleid, toepassing en verslaglegging in het ECD/zorgplan.

Indien het nodig is, is deze training ook online te volgen.

De gehele training is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Voorwaarde voor het toekennen van accreditatiepunten is dat de deelnemer voor de start van de training ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister V&V.

In totaal zijn er 11 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V te verkrijgen.

Bekijk alle ervaringen

““Deze training was een groot succes! De docent was enthousiast, vakkundig, praktijkgericht en heeft veel kennis. Van zo’n trainer willen mijn medewerkers wel vaker een training!”

Mathilde van Marle, adviseur Leren & Ontwikkelen Careander

Meer informatie over het inschrijven voor de training zorgverantwoordelijken Wet zorg en dwang is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Aanmelden

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze opleiding? Of wil je meer weten over wat KMBV voor jouw specifieke vraag kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur zorgopleidingen Marlous Steemers. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze en beantwoordt graag jouw vraag. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marlous neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bekijk ook onze andere open opleidingen

 • Training Specialistische palliatieve zorg

 • Opleiding tot trainer en toetser

 • Opleiding tot toetser

 • Basistraining palliatieve zorg

 • Incompany

 • Hercertificering

 • Basisleergang hoogcomplexe vaardigheden

 • Vaardigheidstraining voor verzorgenden IG en verpleegkundigen