‘Co-creatie, ieder vanuit zijn eigen expertise’

» Inloggen op onze online leeromgeving

Er werken ongeveer 4000 mensen bij Thebe, organisatie voor wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding, dagbesteding en woonzorgcentra in de regio West- en Midden-Brabant. Zij leerden terug te gaan naar het werken volgens De Bedoeling. Nancy de Crom werkte als Projectleider Ontwikkelingsprogramma’s intensief samen met Opleidingsinstituut KMBV/Avicenna in dit driejarige incompany leertraject.

‘Tijdens de laatste lesdag maakten deelnemers een plan van aanpak voor hun eigen locatie. Maar als zes lesgroepen per jaar op één locatie het programma afsluiten, bleek dit niet haalbaar. In de projectgroep (waar ook KMBV/Avicenna deel van uitmaakte) bespraken we dan hoe we het lesprogramma hierop konden aanpassen. Dat was één van de vele terugkoppelingen vanuit de organisatie naar KMBV/Avicenna die het programma door samenwerking beter maakten. Deze intensieve co-creatie tussen Thebe en KMBV/Avicenna maakte het mogelijk om signalen van de werkvloer over de beleving van het ontwikkelprogramma in te zetten bij het continu verbeteren van de lesdagen’, vertelt Thebe-projectleider Nancy de Crom

 

Nancy was drie jaar lang de schakel tussen Thebe en de programmamanagers van KMBV/Avicenna. ‘Soms ging het om heel praktische en organisatorische zaken. Maar vaak ook om de inhoud van het ontwikkelprogramma, zoals welke trainers of gastdocenten sluiten het beste aan bij de deelnemers of welk lesmateriaal gaan we gebruiken. Altijd in overleg met onze interne projectgroepen’, vertelt ze over de manier waarop Thebe en KMBV/Avicenna, ieder vanuit zijn eigen expertise, invulling gaven aan co-creatie bij dit langdurige en veelomvattende programma waarin uiteindelijk alle 4000 medewerkers van Thebe zijn meegenomen.

 

Ze was vanuit Thebe medeverantwoordelijk voor ontwerp, uitvoering en evaluatie van de leergangen die zijn ingezet om werken vanuit De Bedoeling tot stand te brengen. ‘Maar’, benadrukt ze, ‘het ontwikkelprogramma is onderdeel van een veel grotere transitie naar een meer waardegedreven organisatie. Daar paste onder andere een nieuw besturingsmodel bij. Thebe is bovendien gaan werken met zelfstandige teams. Alles om de cliënt centraal te zetten. Daar hoorde óók het ontwikkelen van andere competenties, houding en gedrag van medewerkers bij, net als een meer coachende en faciliterende leiderschapsstijl.’

 

Thebe wilde dus terug naar De Bedoeling. Maar wat betekent dat? Nancy: ‘Terug naar de bedoeling betekent terug naar de cliënt. Wie heb ik voor me? Wat is voor hem/haar belangrijk? En wat moet ik dan doen? Want we zorgen niet langer vóór onze cliënten, in de zin dat we hun leven als het ware overnemen, zoals wanneer mensen vroeger in een verzorgingshuis gingen wonen. Liever werken we in menslievende zorg samen met cliënten en hun naasten, zodat zij zo lang mogelijk zelf de regie houden en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dat vraagt om luisteren, reflecteren, probleemoplossend (flexibel) werken en samenwerken. Individueel maatwerk dus.’

 

Dit vereist eveneens een veilige leercultuur waarin mensen de ruimte krijgen om hun nieuwe gedrag en vaardigheden te oefenen, waar de dialoog wordt aangegaan, feedback gevraagd wordt, waar naar elkaar geluisterd wordt, waarin medewerkers gecoacht worden en fouten mogen maken. Nancy: ‘Die cultuur is belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat werken volgens De Bedoeling geborgd blijft, ook voor de toekomst.’

 

Een belangrijke voorwaarde bij gedragsverandering is dat iedereen begrijpt hoe het eigen gedrag tot stand komt en daarop kan toezien. Mede daarom zetten Thebe en KMBV/Avicenna de DISC-talentanalyse voor alle Thebe-medewerkers in. Deze methode resulteert in profielen op basis van de kleuren rood, geel, groen en blauw die op hun beurt voor gedragsvoorkeuren staan. ‘Dit creëert een eenduidige taal en het zorgt voor begrip over en weer in een teamsamenwerking. En dat is erg behulpzaam geweest voor de persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling bij Thebe’, vertelt Nancy.

 

Terugkijkend, nu het programma na drie jaar afgerond wordt, zegt de Thebe-projectleider: ‘Het is een succesvol ontwikkelingsprogramma gebleken dat heeft opgeleverd wat we ermee beoogden, namelijk een organisatiebrede gedragsverandering.’ En over de samenwerking met KMBV/Avicenna zegt ze: ‘We hadden korte lijnen naar elkaar. We zijn steeds goed aanspreekbaar geweest, ieder vanuit onze eigen expertise. Zij brachten hun opleidingskennis en ervaring mee en wij konden die aanvullen vanuit de dynamiek van onze organisatie. Het was een prettige samenwerking.’

Lees ook:
Bestuurder realiseert omslag in denken en handelen – Marijke Megens, lid raad van bestuur Thebe

Opdrachtgevers en deelnemers zeggen over Opleidingsinstituut KMBV:

  “Met een omvangrijk ontwikkeltraject voor circa 150 wijkverpleegkundigen, de Leergang “Wijkverpleegkundige op Koers”, wordt er goed en dynamisch aangesloten op onze behoeften en uitgangspunten. Ik ben meer dan tevreden over onze samenwerking.”
  Clasine Schraa – Manager Zorgteams Tilburg Oud Zuid, Thebe Thuiszorg

  “Deze training was de eerste online training voor ons en een groot succes! Jan van der Hammen, de docent, was enthousiast, vakkundig, praktijkgericht en heeft veel kennis. Van zo’n trainer willen mijn medewerkers wel vaker een training!”
  Mathilde van Mierle – adviseur Leren & Ontwikkelen Careander, mede namens de deelnemers van een traject over de Wet zorg en dwang.

  Is een toonaangevende sparringpartner in de zorgsector

  “Opleidingsinstituut KMBV heeft bij ons gezorgd voor een leerzame en leuke scholing. De professionele inbreng en aanpak zijn ons erg bijgebleven”

  Mie van Hooijdonck – HR adviseur leren & ontwikkelen, Surplus Zorg (voorheen Stichting Elisabeth Breda)

   

  Komt met vernieuwende ontwikkeltrajecten op basis van nut en noodzaak én de menselijke maat

  “Prima! Ik ga na het practicum carrousel een stuk zekerder de wijk in.”
  Deelnemer incompany Hercertificering

  Maakt haar belofte meer dan waar

  “Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”
  Sabine Meijer – ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

  “Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over.”
  Allie Koekoek – verpleegkundige bij het GVT team Amstelring

  “Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang.”
  Hennie Lammerink – GWV TechnoTeam bij Vérian

  “Je staat eens stil bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom doe ik iets? Ik werk nu minder op de automatische piloot”
  Ellen Ott – ZZP verpleegkundige, oud-deelneemster Vaardigheidstraining

  “Wij kijken terug op een ontzettende leerzame en leuke training. De (vernieuwde) kennis nemen we weer mee naar de werkvloer en we hebben allemaal zin om ermee aan de slag te gaan en de kennis over te dragen aan onze collega’s.”
  Deelnemers incompany traject InteraktContour

  “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van het toetscarrousel. Deelnemers die dachten op routine deel te kunnen nemen redden het daar niet mee. Deelnemers hebben meer bewustwording van hun eigen professionaliteit in handelen gecreëerd. De “eigen” toetsers voelen zich nu nog meer gesterkt in hun eigen vakbekwaamheid. “
  Humanitas DMH

  “Hele leerzame dagen met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast vindt er veel intercollegiale uitwisseling van ervaring plaats waar je in de praktijk veel aan hebt.”
  Greet Weidijk – verpleegkundige specialistisch team Icare

  “Door deze leergang voel ik mij zekerder in het structureren en organiseren van het trainen en toetsen. De geboden handvaten uit theorie en praktijk zijn goed te integreren binnen iedere organisatie.”
  Greetje Molenaar – kinderverpleegkundige Antonius Ziekenhuis Sneek, oud-deelneemster Trainen en Toetsen

  “Door de expertise van de docent werd verbinding gemaakt tussen alle deelnemers en niveaus. We hebben nu een compleet inzicht in het totaal plaatje intern en extern en verlenen daardoor doelgerichtere zorg.”
  Christopher Mannessen – zorgcoördinator V&V Thuiszorg Hart voor Nederland, over het Zorgleefplan traject ‘Hart voor de cliënt’

  “De Verdiepingsdag was een hele mooie dag, een dag van halen met een goede opbouw. Kortom, een zinvolle dag waar ik veel aan heb gehad!”
  Truus Kuiper – opleidingsadviseur Liante over de jaarlijkse Verdiepingsdag Kwaliteitsborging met Trainen en Toetsen

Bezoekadres

Vestiging Deventer: Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer
Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort

Postadres

Postbus 292 | 7400 AG Deventer | T 0570 – 76 00 10

Deel via

Informatie

Indien u vragen heeft of nader informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Opleidingsinstituut KMBV
Stromarkt 8
Postbus 292
7400 AG Deventer

T 0570 – 76 00 10
info@kmbv.nl
www.kmbv.nl

 

Bel me terug